Vỡ đường ống sưởi…. Lần này là ở Ansan, Kyunggi-do

165

Vỡ đường ống sưởi…. Lần này là ở Ansan, Kyunggi-do. (또 난방관 파열…이번엔 경기도 안산.)

Các vụ tai nạn tương tự như vỡ ống nước nóng xảy ra mỗi ngày, gây thương tích cá nhân, đang lan rộng ở nhiều nơi. (인명피해까지 낸 일산 온수관 파열 사고와 비슷한 사고가 곳곳에서 연이어 터지고 있습니다.)

Trước đó là một ở Mokdong Seoul, hôm qua lại một vụ vỡ đường ống dẫn nước nóng ở Ansan, tỉnh Gyeonggi. (그제는 서울 목동이었는데 어제는 경기도 안산에서 또 온수관이 터졌습니다.)

Phóng viên isangsun.

vỡ ống nước nóng … 1 nghìn người của 137 hộ gia đình đã cùng lúc bị ngừng nước nóng và lò sưởi. (또 온수관 파열…천137세대 한때 온수·난방공급 중단)

Khói đang bốc lên giữa con đường nhiệt độ giảm xuống âm. (기온이 영하로 급강하한 도로변 인도 한복판에 김이 모락 모락 솟아오르고 있습니다.)

Lại Một đường ống nước nóng khác đã bị vỡ. (또 온수관이 터진 겁니다.)

Lần này là Gojan-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Kyonggi-do. (이번엔 경기도 안산시 단원구 고잔동입니다.)

May mắn thay, không có thiệt hại về người, nhưng việc cung cấp nước nóng và sưởi ấm tạm thời bị cắt đứt trong 137 hộ gần đó. (다행히 인명피해는 없었지만, 근처 천137세대에 한때 온수와 난방 공급이 끊겼습니다.)

Đường ống nước nóng bị vỡ được lắp tại thời điểm xây dựng Thị trấn mới Gozan năm 2002. (파열된 온수관은 2002년 고잔신도시 조성 당시 매설됐습니다.)

Đã 16 năm kể từ khi nó được chôn cất, nhưng bề mặt bên ngoài của đường ống đã bị ăn mòn xung quanh phần vỏ điện bị tước. ra. (매설된 지 이제 16년이지만 배관의 외부 피복이 벗겨진 부분을 중심으로 부식이 진행됐습니다.)

Thành phố Ansan và sở cứu hỏa nhận được báo cáo đã đã tức tốc đến hiện trường nối lại đường cung cấp nước nóng khẩn cấp vào cuối đêm. (신고를 접수한 안산시와 소방당국은 긴급복구작업을 벌여 밤늦게 온수 공급을 재개했습니다.)

“Vì lò sưởi lò sưởi” … Nhà máy bị cháy một nửa (“화목 난로 불티 때문에”…공장 절반 불에 타.)

Ngọn lửa bên trong tòa nhà nhà máy bốc cháy không ngớt. (공장 건물 내부의 불길이 걷잡을 수 없이 타오릅니다.)

Lính cứu hỏa phun nước không ngừng nhưng vẫn là chưa đủ. (소방관들이 물을 쏟아붓지만 역부족입니다.)

Đó là một nhà máy ở Manang-gu, thành phố Anyang. (안양시 만안구 한 공장입니다)

Ngọn lửa đã tắt trong một giờ, nhưng hơn một nửa trong số 250 mét vuông của các tòa nhà xưởng đã bị cháy mat. (불은 한 시간 만에 꺼졌지만 공장 건물 250㎡ 중 절반 이상이 소실됐습니다.)

Sở cứu hỏa đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ cháy có vẻ như là do thiết bị sưởi trong nhà máy. (소방당국은 공장 안에 있던 화목 난로의 불티가 옮겨붙은 것으로 보고 정확한 화재원인을 조사하고 있습니다.)

Theo: YTN NEWS