Việc phóng thích một phụ nữ Việt Nam bị truy tố về tội ám sá.t Kim Jong – nam, em cùng cha khác mẹ với chủ tịch nước Triều Tiên đã bị hủy bỏ

230

Việc phóng thích một phụ nữ Việt Nam bị truy tố về tội g.iế.t Kim Jong – nam, em cùng cha khác mẹ với chủ tịch nước Triều Tiên đã bị hủy bỏ. (김정은 북한 국무위원장의 이복형 김정남을 살해한 혐의로 기소된 베트남 여성의 석방이 불발됐습니다.)

Theo truyền thông địa phương và truyền thông nước ngoài, các công tố viên Malaysia đã quyết định không hủy việc truy tố đối với Doan Thị Hương , quốc tịch Việt Nam 31 tuổi. (현지 언론과 외신에 따르면 말레이시아 검찰은 오늘 베트남 국적의 31살 도안 티 흐엉에 대한 공소를 취소하지 않기로 했다고 밝혔습니다.)

Do đó, Hương tiếp tục bị gi.am giữ và phải đưa ra xét xử. (이에 따라 흐엉은 구속 상태로 계속 재판을 받게 됐습니다. )

Luật sư của Hương đã chỉ trích công tố viên Malaysia vì đã đưa ra một “quyết định quá hà khắc”. (흐엉 측 변호사는 말레이시아 검찰이 ‘심술궂은’ 결정을 내렸다고 비판했습니다.)

Đại sứ của Nhà nước Việt Nam cho biết ông rất thất vọng với quyết định của công tố Malaysia, và ông sẽ yêu cầu một phán quyết công bằng để có thể thả Hương càng sớm càng tốt. (주말레이시아 베트남 대사 역시 검찰의 결정에 대해 매우 실망했다면서 공정한 판결을 내려 흐엉을 가능한 한 빨리 석방하도록 요청하겠다고 밝혔습니다.)

Người phụ nữ quốc tịch Indonesia Aisha là người đã bị xét xử với cùng tội danh, và đã được phóng thích vào ngày 11 sau khi văn phòng công tố hủy bỏ vụ án. (앞서 같은 혐의로 재판을 받던 인도네시아 여성 시티 아이샤는 지난 11일 검찰의 공소 취소로 석방됐습니다.)

Hương đã bị bắt vào ngày 13 tháng 2 năm 2017, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, với cáo buộc dùng một v.ũ k.hí hóa học là thuốc đ.ộc tác động lên thần kin.h tên VX lên trên khuôn mặt của Kim Jong – nam dẫn đến t.ử vong. (흐엉은 시티와 함께 2017년 2월 13일 쿠알라룸푸르 국제공항에서 김정남의 얼굴에 화학무기인 VX 신경작용제를 발라 살해한 혐의로 체포돼 재판을 받아왔습니다.)

Nhưng cô này cho rằng bị mình đã sử dụng dụng cụ ám sát do bị đánh lừ.a bởi người Triều Tiên vì nghĩ rằng đây chỉ là trương trình tuyền hình thực tế có camera giấu kín. (하지만 이들은 리얼리티 TV용 몰래카메라를 찍는다는 북한인들의 말에 속아 살해 도구로 이용됐다고 주장해왔습니다.)