Một người nước ngoài b̲ị ‘đánh d̲ã ma̲n’ … Do ” Cướp đi việc làm của người Hàn Quốc”

1017

Một người nước ngoài bị ‘Hà̲nh hu̲ng dã m̲an’ … Do ” Cướp đi việc làm của người Hàn Quốc” (외국인 ‘묻지 마’ 폭행…”일자리 뺏어간다”)

Một du học sinh đến từ Myanmar đã bị một người đàn ông Hàn Quốc đá̲nh đậ̲p dã̲ m̲an. (미얀마에서 온 외국인 유학생 한 명이 지나가던 한국 남성에게 무차별 폭행을 당했습니다.)

Người đàn ông người Hàn Quốc gây ra v̲ụ̲ ̲hà̲nh hu̲ng đã sa̲y rư̲ợu vào thời điểm đó và được biết, ông ta đang bất mãn vì cho rằng những người lao động nhập cư đã cướp mất việc làm của người Hàn Quốc. (폭행한 남성은 당시 술을 마신 상태였는데, ‘이주노동자들이 일자리를 뺏어간다’고 주장하며 불만을 내비친 것으로 알려졌습니다.)

Phóng viên Yoon Sang-moon. (윤상문 기자가 취재했습니다.)

Đó sự việc tại một con hẻm ở Quận Bupyeong, Incheon vào tối thứ 5 vừa qua . (지난 5일 저녁, 인천 부평구의 한 골목길입니다.)Một người đàn ông Hàn Quốc đang vung nắm đấm của mình vào người khác. (한 남성이 주먹을 마구 휘두릅니다.)

Người đàn ông b̲ị đá̲nh không hề trả đòn mà chỉ né tránh. (맞고 있는 남성은 대들지 않은 채 피하기만 할 뿐입니다.)Người đàn ông Hàn Quốc kia tu̲ng cú những cú đá liên tục trong sự tức giậ̲n. (가해 남성은 잔뜩 화가 난 듯 발길질까지 합니다.)

Những người xung quanh vào can ngăn tuy nhiên vẫn không dừng được việc hà̲nh hu̲ng. (주변 사람이 말려보지만 폭행을 멈추지 않습니다.)

Cho đến khi người đàn ông Hàn Quốc b̲ị cả̲nh sá̲t bắ̲t về đồn, anh ta đã buông ra những câu chử̲i thề. (출동한 경찰에 연행되는 순간엔 욕설을 퍼붓습니다.)

Người đàn ông Hàn Quốc: “Này, ngay cả XXX này. XX. Chó XX” ([가해 남성] “야, 이 XXX. XX 까자. 개XX”)

Nạ̲n nhân là Fat Seung 35 tuổi đến từ Myanmar, là du học sinh đã sống ở Hàn Quốc được 9 năm và đang học chuyên ngành nghiên cứu tín ngưỡng. (피해 남성은 미얀마에서 온 35살 팻승 씨, 신학을 공부하며 9년째 한국에 거주해온 유학생입니다.)

Người đàn ông Hàn Quốc ở độ tuổi khoảng 50 đã đánh và chửi anh Pat. Và vào thời điểm đó, ông ta đang trong trạng thái say rư̲ợu. (팻승 씨를 때리고 욕을 한 50대 한국 남성은 당시 술을 마신 상태였습니다.)

Người đàn ông Hàn Quốc: “Mày không phải là dân Đại Hàn Dân Quốc chúng ta. Mày là thằng cư trú bhp.” ([가해 남성]
“대한민국 사람 아니야. 이거 다 불법체류자라니까.”)

Vụ̲ hà̲nh hu̲ng xảy ra ngay sau khi anh Pat Seung dừng lại ở cửa hàng và mua một số đồ đồ tạp hóa. (폭행이 벌어진 건 팻승 씨가 가게에 들러 식료품을 사서 나온 직후였습니다.)

Anh pat cùng một người quen đình đỗ xe trước cửa hàng, thì người đàn ông Hàn Quốc này đi ngang qua gây chuyện và xảy ra xích mích. (함께 온 지인이 가게 앞에 차량을 세우려는데, 지나가던 이 한국 남성이 시비를 걸었다는 겁니다.)

Pat Seung / Du học sinh Myanmar: “‘Hãy cho tôi biết ông có vấn đề gì’ , ‘Mày là người ngoại quốc đúng chứ’, ‘Phải trục xuất những con chóXX bhp như mày’. Và thế là ông ta độ̲t nhiên vung cú đấ̲m cực mạnh vào người du học sinh kia. ([팻승/미얀마 유학생] “‘무슨 문제인지 말하세요’ 하니까, ‘외국인 맞지’, ‘불법 개XX들 다 추방하라’고. 그래서 갑자기 세게 주먹으로 맞은 거예요.” )

Kể từ đó, việc hà̲nh hu̲ng một cách tà̲n nhẫ̲n mà không hiểu lý do đã bắt đầu. (그때부터 이유를 알 수 없는 무차별 폭행이 시작됐습니다.)

Nhân chứng: “Anh ấy bị đánh liên tiếp mà không đá̲nh trả lại. Anh ấy quá hiền, chứng kiến cảnh tượng đó tôi còn thấy đa̲u lòng .” ([목격자] “그냥 계속 맞고만 있는거야 안 때리고. 너무 착해서 맞고 있는데 가슴이 아프더라고요.”)

Người đàn ông Myanmar này đã b̲ị đá̲nh bởi hơn một chục cú đấ̲m ở vị trí ngay phía trước chiếc xe của mình. (이 미얀마인 남성은 이곳에 있는 자신의 차량 앞에서 무려 십 여 대를 맞았습니다.)

Người đàn ông Hàn Quốc và cũng là hung thủ đã khai với cảnh sá̲t là ông ta gây chuyện với người du học sinh kia là vì vấn đề trong việc đỗ xe. (가해 남성은 경찰 조사에서 주차 문제로 시비가 붙었다고 진술하면서,)

Được biết, ông ta cũng có bất mãn trong việc ” Người lao động nhập cư cướp công việc của người Hàn Quốc “. (“이주노동자가 일자리를 뺏어간다”는 불만을 함께 드러낸 것으로 전해졌습니다.)

Và người đàn ông Hàn Quốc này được biết, ông ta cũng là một người lao động phổ thông ăn lương theo ngày. (가해 남성은 평소 일용직 노동자로 일해왔던 것으로 알려졌습니다.)

Các chuyên gia nói rằng đây có thể được coi là một tộ̲i phạ̲m điển hình ở Hàn Quốc mang tên ghét người ngoại quốc. (전문가들은 전형적인 외국인 혐오 범죄로 볼 수 있다고 말합니다.)

Chung Hye-sil /Đại diện của đài truyền hình của dân nhập cư: “Họ bày tỏ sự că̲m ghét khó chịu và á̲c cảm của mình về người lao động nhập cư bằng bạ̲o lự̲c và lời nói.” ([정혜실/이주민방송 대표] “자신이 생각한 이주노동자에 대한 불편한 증오와 혐오의 생각을 폭력으로 드러낸 거죠. 말과 함께.”)

Sở cảnh sá̲t Incheon Bupyeong đã khởi tố không giam giữ người đàn ông Hàn Quốc kia về tội hà̲nh hu̲ng người khác và gọi anh Pat Seung lên để điề̲u tr̲a. (인천 부평경찰서는 가해 남성을 폭행 혐의로 불구속 입건하고, 팻승 씨를 불러 조사했습니다.)

MBC뉴스 윤상문입니다.