Vị trí bắt đầu của vụ cháy rừng thảm họa của Hàn Quốc được cho là từ một cột điện được lắp đặt ở ven đường.

98

“ Nguyên nhân từ tia lửa điện của cáp điện ….. Viện nghiên cứu khoa học quốc gia Hàn Quốc tiền hành điều tra. (“전선 불꽃이 원인”…국과수 조사 착수 )

Vị trí bắt đầu của vụ cháy rừng thảm họa của Hàn Quốc được cho là từ một cột điện được lắp đặt ở ven đường (고성 산불이 시작된 최초의 지점으론 일단 도로변에 설치된 한 전신주가 지목되고 있습니다.)

Bộ điện lực Hàn Quốc đã điều vấn đề từ cột điện và nói rằng có vẻ như một vật thể nào đó chạm vào dây điện cao thế và phát sinh ra các tia lửa điện. ( 한국전력이 문제의 전신주를 조사했는데, 고압전선에 어떤 물체가 부딪치며 불꽃이 발생한 것으로 보인다고 밝혔습니다.)

Cảnh sát đưa ra nhiều giả thiết đa dạng và đã mở cuộc điều tra. (경찰은 다양한 가능성을 열어 놓고 조사에 착수했습니다.)
Phóng viên Choi Min Ki. (최민기 기자가 보도합니다.)

[기자]
Vị trí được cho là gây cháy đầu tiên khu vực Gangwon dẫn đến thảm họa cháy rừng là ở lề đường của con đường của Huyện Saturn, Xã Goseong. (강원 지역 대형 산불의 최초 발화지점으로 지목된 곳은 고성군 토성면의 한 도로변입니다.)

Vào lúc 7:17 tối, ở vị trí này có một tiếng ‘ Bùm ‘ phát ra từ cột điện và có cả tia lửa điện bắn ra. Một lúc sau ngọn lửa dâng lên. (저녁 7시 17분, 이곳의 전신주에서 ‘펑’하며 불꽃이 튀더니 잠시 후 인근에서 화염이 치솟습니다.)

Ngọn lửa được thổi bùng mạnh lên chỉ trong một khoảnh khắc bởi những cơn gió mạnh và nuốt chọn ngọn núi. (불길은 이내 강풍을 타고 삽시간에 번지며 산을 집어삼켰습니다.)

Nhân chứng nhìn thấy nơi phát hỏa đầu tiên của vụ cháy rừng : tia lửa cùng âm thanh Bùm nổ ra, nó giống như một máy biến áp vậy. Vừa nổ vừa phát ra lửa, khi ngọn lửa bắt đầu bùng nên tôi đã gọi điện thoại báo 119. ([고성 산불 최초 발화 목격자 : 스파크가 펑하는 소리와 같이 터지면서, 변전기 같았는데 터지면서 불이 나기 시작해 처음에 119에 바로 신고했고요.])

Cột điện này thuộc sở hữu của tổng cục điện Hàn Quốc, nó được kết nối với một cầu giao ngắt điện và cáp điện cao áp 22,9 nghìn vôn. (한국전력 소유의 이 전신주에는 전력을 차단하는 개폐기와 2만 2천9백 볼트의 고압 전선이 연결돼 있습니다.)

Cục điện lực Hàn Quốc cho biết, cầu giao của cột điện này được làm bằng vật liệu cách nhiệt chân không không có không khí bên trong, do đó không có khả năng phát nổ và nó không thể là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. (한전은 개폐기는 내부에 공기가 없는 진공 절연으로 돼 있어 폭발 가능성이 없는 만큼 화재 원인이 될 순 없다고 봤습니다.)

Tuy nhiên, giả thiết cho rằng một cái gì đó đã va chạm với cáp điện cao thế, phát sinh tia lửa điện và dẫn đến hỏa hoạn. (다만 고압전선에 어떤 물체가 날아와 부딪치면서 불꽃이 발생했고 그로 인해 불이 난 것으로 추정했습니다.)

[Yang Jeong Kwon / Trưởng phòng thiết bị của tổng cục điện Hàn Quốc : Nếu vật thể kim loại va chạm với cáp điện , dây điện sẽ rơi xuống. Trong khoảnh khắc va chạm, giống như video bạn vừa xem. Tia lửa bắn ra và bắt lửa xuống bên dưới.] ([양정권 / 한국전력 설비담당 부장 : 저런 쇠 물체와 전선이 부딪치면 전기가 흘러버린다니까요. 닿는 순간, 아까 동영상 보셨잖아요. 그 불꽃이 튀면서 밑으로 불이 붙어버린 거죠.])

Tuy nhiên, bộ điện lực Hàn Quốc vẫn chưa phát hiện được nguyên nhân chính xác và đưa ra lập trường thận trọng về trách nhiệm phát sinh và biện pháp của mình để ngăn ngừa tái phát vấn đề này. (그러나 한전은 아직 정확한 원인은 밝혀지지 않았다며 불거지는 책임 문제와 재발방지책에 대해서는 신중한 입장을 보였습니다.)

Viện nghiên cứu khoa học quốc gia Hàn Quốc đã bắt đầu thu thập các thiết bị của cột điện thoại được chỉ định là nguyên nhân gây hỏa hoạn, và dự kiến sẽ mất thêm một tháng nữa cho đến khi kết quả được đưa ra. (국립과학수사연구원이 최초 발화지점으로 지목된 전신주 설비들을 수거해 원인 조사에 착수한 가운데, 결과가 나오기까진 앞으로 한 달가량은 더 걸릴 것으로 전망됩니다.)
YTN 최민기[choimk@ytn.co.kr]입니다.