Ủy ban lương tối thiểu: “Vẫn quyết định lương tối thiểu năm sau dù giới lao động không tham gia thảo luận”

189

Trong cuộc họp toàn thể vào hôm 26/6, Ủy ban lương tối thiểu, một cơ quan đối thoại xã hội giữa giới chủ, người lao động và Chính phủ nhằm tiến hành thẩm định và quyết định về mức lương tối thiểu, cho biết sẽ mở cuộc họp toàn thể lần thứ VIII vào lúc 4 giờ chiều hôm 28/6. Nếu như các ủy viên đại diện người lao động tiếp tục không tham dự cuộc họp thì ủy ban này sẽ vẫn tiến hành thảo luận và quyết định về mức lương tối thiểu năm sau.

Chủ tịch Ủy ban lương tối thiểu Ryu Jang-soo dự kiến sẽ mở buổi họp báo ngay sau cuộc họp toàn thể lần thứ VIII để công bố lập trường liên quan.

Cuộc họp vừa rồi có tổng cộng 17 người tham dự, trong đó có chín ủy viên chuyên môn vì lợi ích chung, tám ủy viên đại diện giới chủ sử dụng lao động. Toàn bộ chín ủy viên đại diện người lao động đã không tham dự cuộc họp để phản đối việc Chính phủ mở rộng phạm vi tính toán lương tối thiểu.

Trong cuộc họp, các ủy viên đại diện cho giới chủ đề xuất ủy ban này quyết định mức lương tối thiểu năm sau theo đơn vị lương theo giờ, lương theo ngày hay theo tháng. Ngoài ra, họ còn yêu cầu Ủy ban này phải có bước đi cần thiết để quyết định về mức lương tối thiểu năm sau nếu các ủy viên đại diện người lao động vẫn không tham gia cuộc họp toàn thể vào ngày 28/6, thời hạn thẩm định lương tối thiểu.

Mặc dù thời hạn thẩm định để quyết định lương tối thiểu theo quy định pháp luật là ngày 28/6, nhưng thời hạn thông báo lại là ngày 5/8, nên Ủy ban lương tối thiểu vẫn còn dư dả thời gian tới trung tuần tháng sau để quyết định về lương tối thiểu.

Sau khi Ủy ban lương tối thiểu đưa ra lập trường trên, Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc hôm thứ Tư (27/6) đã mở cuộc họp toàn thể và quyết định quay lại tham gia cơ chế thảo luận tại Ủy ban lương tối thiểu.

Giải thích về quyết định này, Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc cho biết đã nhất trí ý kiến về việc cần thảo luận về chính sách với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành để bảo vệ người lao động thu nhập thấp, xây dựng một xã hội tôn trọng lao động, và tăng trưởng đóng vai trò chủ đạo.

Trong tháng trước, Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc đã tuyên bố không tham gia Ủy ban lương tối thiểu, nhằm phản đối việc Chính phủ sửa đổi Luật lương tối thiểu với nội dung mở rộng phạm vi tính toán lương tối thiểu vào cuối tháng trước.

Trong số chín ủy viên đại diện người lao động, Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc tiến cử năm ủy viên, Tổng liên đoàn lao động Dân chủ tiến cử bốn ủy viên.

Theo kbs