Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae In tiếp tục xuống thấp kỷ lục

197

Một cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ của người dân với chính quyền của tổng thống Moon Jae In là 32.4%. Đây là tỷ lệ ủng hộ thấp nhất kể từ khi Tổng thống Moon nhậm chức.

Cuộc khảo sá̲t do tờ Tomorrow và Viện nghiên cứu chính trị Huyndai của Đại học Sogang thực hiện từ ngày 26/9 ~2/10/2019, đặt câu hỏi với 1.200 người ở độ tuổi trưởng thành tại Hàn Quốc (mức độ tin cậy là 95%, sai số lấy mẫu là ± 2,8% điểm).

Trong số những người được hỏi, có 32.4% đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Moon và 49.3% đánh giá tiê̲u cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống, 18.3% số người không đưa ra ý kiến.

Theo nhóm tuổi, nhóm tuổi 30 có 48.4% đánh giá tích cực và đây cũng nhóm tuổi đánh giá tích cực nhiều nhất, các nhóm tuổi khác đều có tỷ lệ đánh giá tiê̲u cực nhiều hơn tích cực.

  1. Nhóm 60 tuổi có 64.9% đánh giá tiê̲u cực, cao gấp 3 lần so với tỷ lệ đánh giá tích cực (20,3%).
  2. Nhóm 50 tuổi có tỷ lệ đánh giá tiêu cực (58%) cao gấp đôi so với xếp hạng tích cực (31,6%).
  3. Nhóm 20 tuổi có tỷ lệ đánh giá tiê̲u cực là 35.8%, cao hơn gần 10% so với xếp hạng tích cực 26.5%.
  4. Theo khu vực, người dân ở Gwangju và Jeolla có tỷ lệ đánh giá tích cực khá cao (53,9%). Trong khi 63% người dân ở khu vực Daegu và Gyeongbuk đánh giá tiêu cực.

Tỷ lệ đánh giá tiêu cực ở các vùng khác như sau:

  • Seoul (52.6%)
  • Daejeon và Chungcheong (58.3%)
  • Gangwon và Jeju (50%).

Tỷ lệ đánh giá tiê̲u cực ở Busan, Ulsan và Gyeongnam (quê hương của tổng thống Moon Jae In và tân bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk) là 49.6%.

Về giới tính, có 52.7% nam giới và 45.9% nữ giới đánh giá tiê̲u cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Moon.

Báo giới Hàn Quốc phân tích nguyên nhân dẫn tới điều này là do vấn đề điều tra của Viện Kiểm sá̲t đối với Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk và gia đình ông này, ngày càng lan rộng trên truyền thông.