Học sinh mới từ của các trường học ở khu vực nông thông ở Hàn Quốc … ‘0 Học sinh’ trong 3 năm trên tổng 120 trường

142

Học sinh mới từ của các trường học ở khu vực nông thông ở Hàn Quốc … ‘0 người’ trong 3 năm trên tổng 120 trường. (농어촌 학교 신입생은 ‘귀한 몸’…3년간 120개교 ‘0명’)

Tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc giảm xuống dưới một người vào năm ngoái và đó được ghi nhận là mức thấp nhất. (지난해 출산율이 1명 미만으로 떨어지며 최저치를 기록했죠.)

Hiện trạng của mức sinh thấp và già hóa dân số hóa ở Hàn Quốc thể hiện rõ hơn ở khu vực nông thôn. (저출산 고령화 현상이 뚜렷한 농어촌 지역은 그 여파가 더 확연히 드러납니다.)

Có không ít những trường học ở Hàn Quốc thậm chí không thể tổ trức lễ nhập học do không có học sinh mới. (신입생이 없어 입학식조차 하지 못하는 학교들이 적지 않다는데요.)

Phóng viên Choi Song Hyun (최송현 기자가 취재했습니다.)
[리포트]
Một trường tiểu học ở Jeonnam đang đứng trước ngày kỷ niệm trường được 100 tuổi. (개교 백 년을 앞둔 전남의 한 초등학교.)

Một buổi lễ khai giảng nhỏ ấm cúng đã được tổ chức để đón những học sinh mới. (새학기를 맞아 조촐한 입학식 행사가 열렸습니다.)

Tuy nhiên trường đang có 28 học sinh theo học, và chỉ có duy nhất một sinh viên mới trong năm nay. (재학생은 스물여덟 명, 올해 신입생은 단 한 명입니다.)

Một giáo viên chủ nhiệm có kinh nghiệm 40 năm sẽ vừa là người bạn duy nhất, vừa là người giúp đỡ em trong học tập (40년 경력의 담임교사가 유일한 친구이자 학습 도우미입니다.)

[Cô Choi Jeong-suk / Tỉnh Chonwnam xã Gangjin trường Jinchucho / Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 : “Đây là lần đầu tiên tôi chỉ phụ trách một em học sinh. Tôi cũng có kế hoạch biến mình thành học sinh lớp một để có thể chơi đùa và học tập cùng em. ([최정숙/전남 강진 작천초/1학년 담임 : “한 아이를 1학년에서 맡게 된 것은 처음이거든요. 저도 1학년 아이가 되어서 같이 놀면서 공부할 계획입니다.”])

Một trường trung học cơ sở ở tỉnh Jeollanam đã có hơn 3.400 học sinh tốt nghiệp. (3천4백여 명의 졸업생을 배출한 전남의 한 중학교.)

Tuy nhiên vào năm nay, học sinh mới vào nhập học của trường một người cũng không có, vì vậy lớp học cho học sinh năm nhất trống rỗng. (올해는 신입생이 한 명도 없어 1학년 교실이 텅 비어 있습니다.)

Khi tỷ lệ sinh ngày càng giảm, nó thành thực trạng không còn xa lạ với các trường học ở khu vực nông thôn ở Hàn Quốc. (신생아 감소 현상이 심화되면서 농어촌 지역 학교에선 더 이상 낯설지 않은 풍경입니다.)

Đặc biệt, tại cheonnam, đã có 120 trường học đã không nhận được bất kỳ sinh viên năm nhất nào trong ba năm qua. (특히 전남에서는 최근 3년 동안 120개 학교가 신입생을 한 명도 받지 못했습니다.)

Văn phòng Giáo dục Chonnam sẽ không bãi bỏ trường ngay cả khi không có sinh viên năm nhất. (전남 교육청은 신입생이 없더라도 학교 통폐합은 가급적 하지 않겠다는 방침입니다.)

Oh Jun Kyung / Nhóm hỗ trợ giáo dục nông thôn tỉnh Jeonnam: “Chúng tôi sẽ mở rộng hệ thống trường học chung hay sự thuận tiện cho việc đi học, chúng tôi sẽ tập trung vào các chương trình mang nét đặc sắc để mang lại sự yêu quý đến các trường nhỏ ở nông thôn.” (오준경/전남교육청 농어촌교육지원팀 : “제한적 공동학구제나 통학 편의를 확대해서 읍이나 도시지역에서 농어촌의 특색을 선호해서 올 수 있도록 작은 학교의 특색적인 프로그램들을 부각해서 가려고 합니다.”)

Tuy nhiên, các bậc cha mẹ đang lo lắng rằng các trường học ở khu vực nông thôn cuối cùng sẽ đóng cửa nếu dân số già và sự suy giảm dân số học tập ngày càng tăng. (그러나 노령화와 학령인구 감소가 더욱 심화되면 농어촌 지역 학교들은 결국 문을 닫게 되는 건 아닌지 학부모들 걱정이 커지고 있습니다.)

KBS 뉴스 최송현입니다.