Tỷ lệ học sinh đa văn hóa ở Hàn Quốc vượt 2% … Lên đến 10.000 người mỗi năm

126

Tỷ lệ học sinh đa văn hóa ở Hàn Quốc vượt 2% … Lên đến 10.000 người mỗi năm (다문화 학생 비율 2% 넘어…매년 1만명대↑)

Năm ngoái, lần đầu tiên tỷ lệ học sinh đa văn hóa ở Hàn Quốc trong nước vượt quá 2% tổng số học sinh. (지난해 국내 다문화 학생 비중이 전체 학생의 2%를 처음으로 넘은 것으로 나타났습니다.)

Theo Cục Thống kê Quốc gia HÀN QUỐC, số lượng sinh viên đa văn hóa trong nước năm ngoái lên tới 122.000, tăng 11,7% so với 2 năm trước. (통계청에 따르면 지난해 국내 다문화 학생은 모두 12만2,000명으로 재작년보다 11.7% 증가했습니다.)

Đây là 2,2% của tất cả các học sinh và mỗi năm kể từ năm 2012 học sinh đa văn hóa ở Hàn Quốc tăng đều đặn hơn 10.000 người . (이는 전체 학생의 2.2%에 달하는 수준으로 다문화 학생은 2012년부터 매년 1만명 이상 꾸준히 늘고 있습니다.)

Mặt khác, tổng dân số trong độ tuổi đi học từ 6 đến 21 tuổi ở Hàn Quốc là 8.147.000, giảm 1,9 triệu so với năm 2010. (반면 6살부터 21살인 전체 학령인구는 804만7,000명으로 2010년보다 190만명 줄었습니다.)

연합뉴스TV 기사문의 및 제보 : 카톡/라인 jebo23