Từ vựng tiếng Hàn ở sân bay

89

Tổng hợp từ vựng ở sân bay thường được sử dụng nhất, chúc các bạn học tập tốt tích lũy cho mình nhiều vốn từ vựng cần thiết..