Tổng hợp từ vựng ở sân bay thường được sử dụng nhất, chúc các bạn học tập tốt tích lũy cho mình nhiều vốn từ vựng cần thiết..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *