Từ tháng Sáu, sẽ thi hành chính sách đối với những chiếc xe đỗ ở ven sông

63

Ảnh không cần nhìn thấy tai, long mày cũng có thể dung làm đăng ký chứng minh thư. (귀·눈썹 안 보여도 주민등록증 사진 가능)


Từ tháng sau, bạn có thể dung ảnh không cần nhìn thấy tai và lông mày để đăng ký chứng minh thư . Từ tháng Tư, bạn sẽ được thông báo về khu vực tắc nghẽn đường cao tốc bằng giọng nói ở thiết bị GPS . (다음달부터 주민등록증 사진에 귀와 눈썹이 보이지 않아도 등록할 수 있게 됩니다. 내비게이션에서는 4월부터 고속도로 정체 구간을 음성으로 알려주게 됩니다.)

Bộ Hành chính và An ninh (MEXT) đã lựa chọn 10 chế độ liên quan đến an toàn, phúc lợi công cộng và dịch vụ hành chính của năm 2019. (행정안전부는 2019년 달라지는 안전, 민생, 행정서비스 관련 제도 10가지를 선정해 오늘(6일) 소개했습니다.)


Đầu tiên, yêu cầu trước đây đối với ảnh để làm thẻ chứng minh thư là ” Ảnh phải nhìn thấy rõ mắt và lông mày” đã được bỏ. (먼저, 2월부터 바뀌는 주민등록증 사진 요건은 기존에 있었던 ‘귀와 눈썹이 보여야 한다’는 부분이 빠집니다.)


Chiều dài và chiều rộng được thống nhất với cùng kích thước với hộ chiếu. Nó thay đổi từ tiêu chuẩn ban đầu là 3 cm hoặc 4 cm hoặc 3,5 cm và 4,5 cm thành chỉ 3,5 cm và 4,5 cm. (가로·세로 길이는 여권과 같은 크기로 단일화됩니다. 기존 ‘3㎝·4㎝ 또는 3.5㎝·4.5㎝’에서 ‘3.5㎝·4.5㎝’로만 바뀝니다.)


Dịch vụ thoại thông báo thông tin trong thời gian thực đoạn giao thông bị tắc nghẽn với bằng thiết bị điều hướng sẽ được thi hành từ tháng Tư. (내비게이션으로 정체 구간 정보를 실시간으로 알려주는 음성 서비스는 4월부터 시행됩니다.)


Bộ Quốc phòng cho biết, “Phương pháp này nhằm ngăn chặn thương vong do một vụ va chạm xe hơi có thể xảy ra ở đoạn đường giao thông bị tắc nghẽn.” (행안부는 “정체 구간 후미에서 발생할 수 있는 차량 추돌사고로 인한 인명피해를 예방하기 위한 것”이라고 밝혔습니다.)


Từ tháng Sáu, sẽ thi hành chính sách đối với những chiếc xe đỗ ở ven sông sẽ bị cưỡng chế kéo đi. (6월부터는 하천 둔치 주차 차량 강제견인 정책이 시행됩니다.)


Chính phủ đã giải thích về việc này do đã có 435 xe bị hư hại tại bãi đỗ xe ven song do lũ lụt trong năm 2013-2017. (정부는 2013∼2017년 둔치 주차장 침수 피해 차량이 435대에 달한다면서 도입 배경을 설명했습니다.)


Từ tháng này, trong lĩnh vực kinh tế phúc lợi, giảm thuế mua nhà mới cho các cặp vợ chồng mới cưới và thi hành hệ thống giảm thuế bất động sản nhà ở cho nhà có nhiều gia đình thuê với thời gian dài hạn. (민생경제 분야에서는 이달부터 신혼부부 생애 최초 주택 취득세 감면, 장기임대 다가구주택 재산세 감면 제도가 신설됩니다.)


‘Phiêu mua hàng tình yêu của địa phương’, một chứng nhận quà tặng đặc biệt dành cho các chủ doanh nghiệp nhỏ trong khu vực, sẽ được phát hành và bán với gói tổng cộng 2 nghìn tỷ won trong năm nay. (지역 내 소상공인 전용 상품권인 ‘지역사랑상품권’은 올해 총 2조원어치를 발행·판매할 예정입니다.)