‘ Trường học Việt Nam của chồng chúng tôi ‘ tuyển sinh kỳ thứ 2

168

Trung tâm trao đổi văn hóa Hàn Việt đang tuyển học sinh cho khóa huấn luyện vợ chồng mang tên ‘ Trường Việt Nam 2019 của chồng chúng tôi ‘ để cải thiện sự thấu hiểu lẫn nhau của các cặp vợ chồng trong các gia đình đa văn hóa. (▲ 한베문화교류센터는 다문화 가정의 부부 이해를 증진하고자 부부 코칭 워크숍 ‘2019 우리 남편 베트남학교 2기’ 수강생을 모집한다.)

Khóa đào tạo sẽ được tổ chức tại Trung tâm trao đổi văn hóa Hàn Việt ở Đường Kamasan, Quận Guro, thành phố Seoul bắt đầu từ ngày 21 đến ngày 9 tháng 11. Và 12 cặp gia đình đa văn hóa Việt Nam được sẽ được tham gia đăng ký trên cơ sở ai đến trước được đăng ký trước. Phí tham gia là miễn phí. (교육은 오는 21일부터 11월 9일까지 구로구 가마산로 한베문화교류센터에서 진행된다. 베트남 다문화 가정 부부 12쌍 선착순 모집이며 참가비는 무료다.)

Thời Hạn đăng ký : Bắt đầu từ ngày 19 tháng 8 năm 2019 sẽ tiếp nhận đăng ký và ưu tiên cho người đăng ký trước ( 모집기간 : 2019년 8월 19일 부터 선착순 첩수 )

Đối tượng đăng ký : Gia đình đa văn hóa Việt Nam. Vợ và Chồng ( 12 cặp ) ( 모직대상 :베트남 다문화가정 남편 및 아내 12쌍 )

Nội dung học : Tiếng Việt, văn hóa Việt Nam, huấn luyện nâng cao khả năng thấu hiểu và quan hệ giữa vợ và chồng ( 교육내용: 베트남어. 베트남문화. 의사소통 능력항상 코칭 및 부부관계워크숍. )

Địa điểm học : Trung tâm trao đổi văn hóa Hàn Việt tại 구로구 가마산로 26길27, Aj파크빌201호 ( 교육장소 : 한베문화센터 서울시 가마산로 26길27, Aj파크빌201호 )

Thời gian học : Từ tháng 9.2019 đến tháng 11.2019, từ 15:00~18:00 thừ 7 hàng tuần ( Ấn định cụ thể sẽ được công bố sau ) (교육시간: 2019년 9월 – 2019년 11월, 매주 토요일 15:00~18:00 (상세일정 추후공지)

Phương pháp đăng ký : Download file đăng ký từ trang chủ của trung tâm trao đổi văn hóa Việt Hàn, điền vào đơn rồi gửi đến địa chỉ mail kovi.aid@gmail.com để đăng ký ( 접수방법: 한베문화교류센터 홈페이지 우남베신청서 다운로드 및 작성후 kovi.aid@gmail.com 접수)

*센터방문접수 가능함니다 ( Có thể đến tận nơi trực tiếp đăng ký )

기타문의: 장민경 간사 (02-561-8286) 언제든~ 부담옶이 문의주세요 ( Ý kiến thắc mắc khác : Bất cứ khi nào có thể gọi đến số (02-561-8286) cho quản lý Chang-Min-Kyong )