Trung bình số tiền được thanh toán bằng thẻ ở Hàn Quốc là 2.5 nghìn tỷ won mỗi ngày … Thanh toán thương mại điện tử ↑

385

Trung bình số tiền được thanh toán bằng thẻ ở Hàn Quốc là 2.5 nghìn tỷ won mỗi ngày … Thanh toán thương mại điện tử ↑(상반기 카드결제 일평균 2.5조…전자상거래 결제↑)

Trong nửa đầu năm nay, thanh toán bằng thẻ ở Hàn Quốc tiếp tục tăng, tập trung ở thẻ cá nhân. (올해 상반기에도 개인 카드를 중심으로 카드 결제액 증가세가 이어졌습니다.)

Theo Ngân hàng Hàn Quốc, số tiền thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ check trung bình là 2,5 nghìn tỷ won mỗi ngày, tăng 5,8% so với nửa đầu năm ngoái. (한국은행에 따르면 상반기 신용 및 체크카드 사용액은 하루 평균 2조5,000억원으로, 지난해 상반기보다 5.8% 늘었습니다.)

Hiện nay đã không còn miễn giảm lệ phí khi nộp thuế thẻ thanh toán, mức tăng trung bình hàng ngày của thẻ doanh nghiệp tại Hàn Quốc chỉ tăng 0,1%, trong khi việc sử dụng thẻ tín dụng cá nhân tăng 7,4%. (국세 카드 납부 시 수수료 감면이 사라지며 법인카드 일평균 사용액 증가율이 0.1%에 그친 반면, 개인 신용카드 사용액은 7.4% 늘었습니다.)

Đặc biệt, trong cửa thương mại điện tử và viễn thông, tổng thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân ở Hàn Quốc tăng 23% . (특히, 전자상거래와 통신판매에서 개인 신용카드 결제액은 23% 증가한 것으로 집계됐습니다.)

연합뉴스TV 기사문의 및 제보 : 카톡/라인 jebo23