Trong quá trình truy bắt người cư trú bhp, một lao động người nước ngoài đã bị ngã và bị ngất và mất ý

216

Trong quá trình truy bắt người cư trú bất hợp pháp, một lao động người nước ngoài đã bị ngã và bị ngất và mất ý thức trong 5 tiếng đồng hồ. ( 불법체류자 단속 과정에서 한 외국인노동자 넘어져 5시간 가까이 의식은 잃은일이 발새했습니다)

May mắn anh đã hồi phục, tuy nhiên cơ quan đoàn thể hội nhân quyền Hàn Quốc đã đứng ra chỉ trích đây là cuộc truy bắt quá mức cần thiết . (다행히 회복되었지만 인권단제에서 무리한 단속이었다고 비판하고 나섰습니다.)

Phóng viên Kim Hyo Kyung đưa tin. (보도에 김효경 기자입니다.)

Nhà máy sản xuất thiết bị đóng tàu đang làm việc trong giai đoạn bận rộn nhất. (작업이 한창인 조선기자재 생산공장)

Tổ truy quét cục xuất nhập cảnh thành phố Busan và ủy ban người nước ngoài, bất ngờ ập đến (부산출입국·외국인청 단속반원이 들이닥치자)

Những người đang làm việc thấy vậy , hớt hải bỏ chạy toán loạn. (작업자들이 정신없이 흩어집니다.)

Có người còn bỏ chạy bằng cách cố leo lên cột công trình bằng sát có độ cao 10m. (10m 높이의 철제 구조물을 올라가기도 합니다.)

Đây là cuộc truy bắt người cư trú bất hợp pháp. (불법체류자 단속에 나선 겁니다.)

Trong quá trình này, một người trú bất hợp pháp là người Việt Nam, anh Trịnh Văn Lưu đã bị ngã do va chạm với một nhân viên của tổ truy quét. (이 과정에서 불법체류자 34살 베트남인진반리우 씨는 단속반원과 뒤엉켜넘어졌습니다.)

Anh Trịnh Văn Lưu , đang bỏ trốn khỏi tổ truy quét, thì bị ngã tại vị trí này, cằm bị va đập và mất ý thức. (단속반을 피해 달아나던 리우씨는 이곳에서 넘어져 턱을 부딪힌 뒤 의식을 잃었습니다.)

Sự việc xảy ra khi cuộc truy quét bắt đầu chưa được 30 giây. (단속이 시작된 지 30초도 안 돼 벌어진 일입니다.)

Anh Liu, người được chẩn đoán bị chấn động não ,đã hồi phục ý thức và tỉnh lại sau năm giờ. (뇌진탕 진단을 받은 리우 씨는 5시간만에 의식을 회복했습니다.)

[Phỏng vấn] Anh Trịnh Văn Lưu, công nhân người Việt Nam ” Khi xuất hiện tiếng động lơn, tôi bỏ chạy ra ngoài cùng với bạn bè của tôi … Bây giờ tôi mệt mỏi, đầu tôi đau, tôi sợ.” ([인터뷰]진반리우 베트남 노동자 “큰소리가 나서 도망을 갔습니다. 친구들과 같이… 지금 힘들어요. 머리 아파요. 무서워요.”)

Một số nhân chứng nói rằng nhân viên của tổ truy quét đã có hành vi xô đẩy mạnh anh Lưu. (일부 목격자는 단속반원이 리우 씨를 밀쳤다고 말합니다.)

[Phỏng vấn] Nhân viên nhà máy ( Đã thay đổi giọng nói) ” Nếu đã bắt được thì anh ấy chắc chắn không bị ngã. Nhưng do bị đẩy, nên tại vị trí đó, anh ấy bị ngã nhào về phía trước . ([인터뷰] 공장 직원(음성변조) “잡았으면 안 넘어졌겠죠. 근데 그게 아니고 치니까 그 자리에서 엎어졌죠.”)

Cơ quan tổ chức nhân quyền nước ngoài chỉ ra rằng đây là một cuộc truy quét quá mức. (외국인 인권단체는 무리한 단속이었다고 지적합니다. )

Các yếu tố rủi ro trong nhà máy đã không được xem xét (공장 내 위험 요인을 고려하지 않았고) , Khi một tình huống nguy hiểm như ngã do rơi xuống bị phát sinh. (추락 등 위험한 상황이 발생하면)

Cần phải dừng tạm thời cuộc truy bắt tuy nhiên ( 단속을 일시 중단해야 하지만)
Họ nói rằng đó là việc phải bắt buộc thi hành. (강행했다는 겁니다.)

[Phỏng vấn] Kim Hyung-jin / Giám đốc, Trung tâm nhân quyền di cư của GimHae Cục xuất nhập cảnh thành phố Busan · Ủy ban người nước ngoài đã giải thích là họ đã làm theo đúng quy trình hợp pháp phòng tránh tai nạn và đảm bảo an toàn .. (부산출입국·외국인청 안전 사고 예방 등 적법 절차 따랐다고 해명했습니다.)

Năm ngoái một nhân viên làm bán thời gian tại Quận Haman ( 지난해 함안에서 아르바이트를 하던 )

Là du học sinh người nước ngoài đã bị hành hung. (외국인 유학생이 무차별 폭행을 당했고)

Ở Gimpo, tỉnh Gyeonggi (경기도 김포에서는)Một lao động là người Mianma đã thiệt mạng v.v (미얀마인 노동자가 숨지는 등)

Tranh cãi về sự quá mức trong việc truy bắt những người cư trú bất hợp pháp. ( 불법체류자 과잉 단속 논란이 )

Đang không có hồi kết. (끊이지 않고 있습니다.)