Trong nước Tăng thời gian cấm͢ ͢x͢uất cảnh với người nước ngoài bị điều tra

195

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết, bắt đầu từ ngày 1/8, Bộ sẽ đăng công báo về dự thảo sửa đổi Thông tư thi͢ ͢h͢ành Luật quản lý xuất nhập cảnh, với nội dung nâng thời gian cấm͢ ͢x͢uất cảnh với người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc đang b͢ị͢ cơ quan chức năng điều tra, lên tối đa ba tháng.

Theo dự thảo sửa đổi, người nước ngoài đang b͢ị͢ điều tra về hành vi͢ ͢p͢hạm͢ ͢t͢ộ͢i͢, sẽ b͢ị͢ kéo dài thời gian cấm͢ ͢x͢uất cảnh từ 10 ngày lên một tháng. Với người nước ngoài đang b͢ị͢ điều tra nhưng có hành͢ ͢v͢i bỏ trốn sẽ b͢ị͢ cấm͢ ͢x͢uất cảnh trong vòng ba tháng, thay vì một tháng như trước đây, tương tự thời hạn áp dụng với công dân Hàn Quốc.

Bộ Tư pháp giải thích đã xúc tiến sửa đổi luật do gần đây, số lượng người nước ngoài tại Hàn Quốc có chiều hướng gia tăng, Bộ đã tiếp nhận nhiều đề nghị cấm͢ ͢x͢uất cảnh đối với người nước ngoài.

Theo số liệu của Bộ Tư pháp, tổng số người nước ngoài b͢ị͢ cấm͢ ͢x͢uất cảnh trong năm ngoái đạt 2.552 người, có xu hướng tăng dần kể từ sau mức 1.486 người năm 2014.