Trẻ em từ 5 đến 9 tuổi tỷ lệ bị sâu răng 40% … Cha mẹ nên quan tâm và ngăn ngừa.

309

Trẻ em từ 5 đến 9 tuổi tỷ lệ bị sâu răng 40% … Cha mẹ nên quan tâm và ngăn ngừa. (만5~9세 아동 40% 충치…부모가 관심 갖고 예방해야 )

Tỷ lệ sâu răng cao nhất được tìm thấy ở trẻ em từ 5 đến 9 tuổi là độ tuổi trẻ mọc răng vĩnh viễn. (영구치가 나는 만 5세에서 9세 아동에서 충치 발생이 가장 많은 것으로 나타났습니다.)

Điều quan trọng là phải chú ý đến sức khỏe răng miệng của trẻ ở độ tuổi mẫu giáo và phòng ngừa sớm hoặc phát hiện và điều trị sớm. (취학 연령대 아이들의 치아 건강에 관심을 갖고 미리 예방하거나 조기에 발견해 치료하는 것이 중요합니다.)

Phóng viên Han Young Kyu.

[기자]

Từ 5 đến 9 tuổi khi răng vĩnh viễn bắt đầu xuất hiện, sâu răng phổ biến gấp 4 lần so với các nhóm tuổi khác. (영구치가 나기 시작하는 만 5세에서 9세까지는 충치 발생이 다른 연령대에 비해 4배가량 많습니다.)

Những bé phải điều trị sâu răng ở độ tuổi 5~9 ở Hàn Quốc rất nhiều và xuất hiện nhiều hơn ở những bé có độ tuổi càng thấp . (만 5세에서 9세 내에서도 나이가 어릴 수록 충치 진료를 받은 아동이 더 많은 것으로 나타났습니다.)

[Joshin Yan / Bảo hiểm y tế quốc gia, Giáo sư nha khoa Bệnh viện Ilsan: Trẻ em răng yêu và do ít đánh răng nên rất dễ mắc sâu răng.] ([조신연 / 국민건강보험 일산병원 치과보존과 교수 : 치아도 약하고 양치질도 부족하기 때문에 충치에 이환되기에 쉽습니다.])

Sâu răng là một bệnh trong đó phần bên ngoài của răng bị tổn thương bởi chất axit mà vi khuẩn mutans trong miệng phát sinh từ bã của thực phẩm, và không có triệu chứng ngay từ đầu. (충치는 입안에 있는 뮤탄스균이 음식물 찌꺼기를 먹고 배출하는 산성 물질에 의해 치아의 바깥 부분인 법랑질이 손상되는 질환으로 초기에는 아무런 증상이 없습니다.)

Do đó, ngay cả khi bạn không có triệu chứng, bạn nên kiểm tra răng thường xuyên, đặc biệt là răng hàm để ngăn ngừa sâu răng là điều rất quan trọng. (따라서 증상이 없더라도 정기 검진을 받아야 하며 특히 어금니는 치아홈메우기를 통해 충치를 예방하는 것이 중요합니다.)

[Chosin Yan / Bảo hiểm Y tế Quốc gia Giáo sư Giáo sư Nha khoa Bệnh viện Ilsan : Cần bịt kín các rãnh ở khu vực răng hàm trước khi bị thức ăn bám vào và các lỗ sâu răng được hình thành để thức ăn để ngăn ngừa vi khuẩn không sống được trong răng.] ([조신연 / 국민건강보험 일산병원 치과보존과 교수 : 어금니 부위가 충치가 생기기 전에 홈을 메워서 음식물이 끼고 세균이 살게 되는 일을 예방하는 것이 꼭 필요합니다.])

Theo kết quả khảo sát về tình trạng sức khỏe răng miệng của trẻ em Hàn Quốc, mức thu nhập càng thấp, tỷ lệ sức khỏe răng miệng càng thấp và cho dù có nhu cầu điều trị nhưng cũng không thể điều trị do vấn đề kinh tế. (아동 구강건강 실태조사 결과 소득 수준이 낮을 수록 치아 건강이 좋지 못하고, 치료가 필요하지만 진료를 받지 못한 비율이 높았습니다.)

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc đã quyết định giới thiệu “Hệ thống phòng khám nha khoa trẻ em” từ năm sau để cho phép trẻ em duy trì răng khỏe mạnh suốt đời. (보건복지부는 아이들이 평생 건강한 치아를 유지할 수 있도록 내후년부터 ‘아동 치과주치의 제도’를 도입하기로 했습니다.)

YTN 한영규입니다.