Toàn cảnh chính sách thị thực mới của Hàn Quốc cho người Việt

17

Trong chính sách thị thực mới của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, quy định về thị thực cho công dân Việt Nam có nhiều điểm mới.

Nguồn ảnh: https://tuoitre.vn/