[Thời tiết] Cho đến cuối tuần bụi siêu vi sẽ ở mức “Xấu” … Tạm thời sẽ không có them đợt khí lạnh

192

[Thời tiết] Cho đến cuối tuần bụi siêu vi sẽ ở mức “Xấu” … Tạm thời sẽ không có them đợt khí lạnh . ([날씨] 주말까지 미세먼지 ‘나쁨’…당분간 한파 없어)

Nồng độ bụi siêu vi đã tang lên. (미세먼지 농도가 높아졌습니다.)
Cùng nhìn vào dự báo bụi siêu vi của ngày hôm nay. (오늘 미세먼지 예보를 보겠습니다.)

Trong khu vực đô thị, Gangwon-do, Yeongseo, Chungcheong, Gwangju và Jeonbuk, Daegu và Gyeongbuk bụi siêu vi đều ở mức độ ‘xấu’ vào buổi sáng. (수도권·강원영서·충청권·광주·전북은 종일‘나쁨’, 대구·경북은 오전에 ‘나쁨’ 수준의 농도가 나타나겠습니다.)

Sẽ không có đợt rét lớn vào cuối tuần, nhưng có khả năng nồng độ bụi siêu vi sẽ tăng lên. (주말에도 큰 추위는 없겠지만 미세먼지 농도가 높아질 가능성이 있습니다.)

Ngày mai, tức là thứ bảy, sẽ dần dần có nắng từ ban ngày, ngoại trừ Gyeongbuk, tuyết hoặc mưa sẽ rơi ở khu vực phía nam. (토요일인 내일은 낮부터 차차 맑아지겠지만, 경북을 제외한 남부지방에 새벽부터 아침 사이에 눈이나 비가 내리겠습니다.)

Hiện tại, vùng phía tây nhiều mây và vùng phía đông có thời tiết nắng. (현재, 서쪽지방은 구름많고, 동쪽지방은 맑은 날씨를 보이고 있습니다.)

Hôm nay, cả nước Hàn Quốc đôi khi có nhiều mây, nhưng vùng phía nam và đảo Jeju sẽ dần trở nên âm u và bờ biển Jeonnam sẽ có nơi có mưa vào ban đêm. (오늘은 전국이 가끔 구름많겠지만, 남부지방과 제주도는 차차 흐려져 제주도와 전남해안은 밤에 비가 오는 곳이 있겠습니다.)

Nhiệt độ ban ngày của hôm nay sẽ là ở mức cao ở mức 4 đến 10 độ, 5 độ ở Seoul, 7 độ ở Daejeon và 10 độ ở Gwangju. (오늘 낮 기온은 서울 5도, 대전 7도, 광주 10도 등 전국이 4도에서 11도로 오늘보다 2도에서 5도 정도 높겠습니다.)

Sóng biển sẽ cao ở mức từ 2 đến 3 mét ở giữa biển Đông. (바다의 물결은 동해 중부 먼바다에서 2에서 3미터로 높게 일겠습니다.)
Đó là thông tin thời tiết hôm nay. (기상 정보였습니다.)