Tăng số lần hỗ trợ · Bãi bỏ giới hạn độ tuổi trong áp dụng bảo hiểm điều trị vô sinh ở Hàn Quốc

205

Tăng số lần hỗ trợ · Bãi bỏ giới hạn độ tuổi trong áp dụng bảo hiểm điều trị vô sinh ở Hàn Quốc ( 난임시술 건보적용 연령 제한 폐지·지원 횟수 확대 )

Ở Hàn Quốc mỗi năm có hơn 200.000 người khổ sở do bệnh hiếm muộn. (난임으로 고통을 받는 사람이 매년 20만 명을 넘고 있습니다.)

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định bãi bỏ giới hạn độ tuổi trong điều trị vô sinh và mở rộng số lượng đơn xin bảo hiểm y tế. (정부는 난임 치료 시술의 연령 제한을 폐지하고 건강보험을 적용하는 횟수도 확대하기로 했습니다.)

Phóng viên Han Young Kyu. (한영규 기자가 보도합니다.)
[기자]
Nếu một cặp vợ chồng không sử dụng biện pháp tránh thai mà một năm vẫn chưa có dấu hiệu có em bé thì được cho là đã bị hiếm muộn. (결혼한 부부가 피임하지 않았는데도 1년 동안 임신이 되지 않으면 난임으로 간주합니다.)

Khi tuổi kết hôn của phụ nữ tăng lên, số lượng các cặp vợ chồng khổ sở do chậm có em bé cũng tăng lên. (여성의 결혼 연령이 높아지는 만혼이 늘어나면서 난임으로 고통받는 부부가 늘고 있습니다.)

Kể từ năm 2010, cứ mỗi năm ở Hàn Quốc có hơn 200.000 người đã được chẩn đoán mắc bệnh hiếm muộn. (2010년 이후 매년 20만 명 이상이 난임으로 진단받고 있습니다.)

Khi được chẩn đoán bị hiếm muộn, trước tiên sẽ được thụ tinh nhân tạo bằng cách tiêm tinh trùng vào tử cung . (난임으로 진단되면 먼저 자궁 내에 정자를 주입하는 인공 수정을 하게 됩니다.)

Nếu bạn thử thụ tinh nhân tạo ba lần nhưng không có thai, sẽ thực hiện phương pháp thụ tinh ngoài hay còn gọi là em bé trong ống nghiệm. (인공수정을 3차례 시도해도 임신이 되지 않으면 흔히 시험관 아기로 불리는 체외 수정을 하게 됩니다.)

[Giáo sư Kim Yoo-shin / Giáo sư Phụ sản tại Đại học Chiharu: Hiện tại bệnh nhân ở độ tuổi trên 35 có mong muốn mang thai rất nhiều, đây là độ tuổi rất khó mang thai. Vì vậy, cho dù thực hiện thụ tinh nhân tạo hoặc thụ tinh ống nghiệm, thì độ kỳ vọng trung bình cũng rất thấp.] ([김유신 / 차의과학대학교 산부인과 교수 : 지금은 워낙 35세 이상이 많기 때문에 임신을 하려고 보니까 굉장히 어려워지는 나이가 되는 거죠. 그러다 보니 인공 수정을 하든 시험관을 하든 평균 기대치가 많이 떨어지게 돼 있어요.])

Bộ Y tế và Phúc lợi đã quyết định bãi bỏ giới hạn tuổi từ 44 tuổi trở xuống khi áp dụng bảo hiểm y tế để điều trị phẫu thuật vô sinh. (보건복지부는 난임 치료 시술에 건강 보험을 적용할 때 현재 여성 기준으로 만 44세 이하인 연령 제한을 폐지하기로 했습니다.)

Ngoài ra, tăng thêm số lần bảo hiểm y tế đến 5 lần cho thụ tinh nhân tạo, 7 lần cho thụ tinh ngoài bằng phôi tươi và 5 lần cho thụ tinh ngoài bằng phôi đông lạnh. (또한 인공수정은 5번, 신선배아 체외수정은 7번, 동결배아 체외수정은 5번까지 건강보험 적용 횟수를 확대하기로 했습니다.)

Tuy nhiên, người bệnh sẽ phải chịu 50% phí tổn đối với áp dụng điều trị bổ sung. (다만, 추가로 적용되는 횟수에 대해서는 본인이 50%를 부담하도록 했습니다.)
Các cặp vợ chồng có kế hoạch mang thai phải kiểm tra trước về bệnh hiếm muộn hoặc nên nhận giáo dục hoặc tư vấn liên quan đến thai kỳ. Và chuẩn bị các phương án để có thể áp dụng bảo hiểm (임신을 계획 중인 부부가 난임 여부를 미리 알아보는 검사를 하거나 임신 관련 교육이나 상담을 받을 때도 건강보험을 적용하는 방안을 마련하기로 했습니다.)

Việc mở rộng bảo hiểm y tế cho bệnh hiểm muộn sẽ bắt đầu vào tháng Bảy. (난임에 대한 건강보험 지원 확대는 오는 7월부터 시행됩니다.)
YTN 한영규입니다.