fbpx

Tag: làm việc tối đa 52 giờ

Hàn Quốc chính thức áp dụng chế độ tuần làm việc...

Bắt đầu từ ngày 1/7, các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước có trên 300 nhân viên sẽ phải áp dụng Luật tiêu chuẩn...

KINH TẾ

XEM THÊM