Sửa đổi luật Quốc Tịch mới có hiệu lực chính thức từ ngày 20/12/2018

207

THÔNG BÁO SỬA ĐỔI LUẬT QUỐC TỊCH (2018년 12월 20일부터 시행되는 개정 ‘국적법령’ 안내)

Thông báo về việc Sửa đổi “Luật quốc tịch” được thi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2018

1️⃣국민선서 및 국적증서 수여 절차 신설 Thiết lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quốc tịch và đọc bản tuyên thệ nhập tịch

귀화허가 또는 국적회복허가를 받은 국민은 국민선서를 하고 국적증서를 수여받은 때 대한민국 국적 취득.


Những công dân nhận được giấy cho phép nhập tịch hoặc cho phép khôi phục quốc tịch có được quốc tịch Hàn Quốc sau khi họ tuyên thệ nhập tịch và được cấp giấy chứng nhận quốc tịch.

(Trước đây, thí sinh thi đỗ và chờ khi nào văn phòng xuất nhập cảnh gửi giấy 귀화허가 통지서 thì tự động đi làm chứng minh thư Hàn. Nhưng từ giờ, những ai đã nhận được giấy 귀화허가 통지서 (hoặc 국적회복허 통지서) thì văn phòng xuất nhập cảnh sẽ gửi tin nhắn báo ngày giờ + địa điểm làm lễ tuyên thệ nhập tịch. Tại lễ này, mỗi người sẽ nhận được giấy chứng nhận nhập tịch (국적증서). Sau khi trải qua thủ tục này thì chính thức trở thành công dân Hàn.)

2️⃣귀화신청자가 갖추어야 할 품행단정 요건 구체화 Cụ thể hóa những điều khoản về phẩm hạnh cần có của người xin nhập quốc tịch Hàn

귀화요건인 ‘품행단정’에 대한 구체적인 판단기준 마련


Thiết lập các tiêu chí phán đoán cụ thể về “phẩm hạnh”, là một điều kiện tiên quyết khi nhập tịch

3️⃣귀화신청자의 생계유지능력 평가기준 현실화 Hiện thực hóa các tiêu chí đánh giá về khả năng duy trì kế sinh nhai của người xin nhập quốc tịch Hàn

귀화신청자가 생계유지능력을 입증하기 위해 본인 소유의 부동산 등기부등본 등을 제출하는 경우, 공시지가뿐만 아니라 실거래가 또는 시중은행 공표 시세에 의해서도 평가


Trong trường hợp người nộp đơn xin nhập tịch nộp giấy tờ sở hữu đất để chứng minh khả năng duy trì kế sinh nhai của mình, nó được đánh giá không chỉ bằng thông báo giá đất chính thức mà còn bằng giao dịch thực tế hoặc dựa vào thời giá do các ngân hàng công bố

4️⃣일반귀화 추천인 범위 확대 Mở rộng phạm vi người viết đơn giới thiệu nhập tịch cho trường hợp nhập tịch phổ thông

일반귀화 추천인의 범위를 확대하여 사회적 직역ㆍ지위와 관계없이 직장동료, 이웃사람, 통장ㆍ이장 등 귀화신청자를 실질적으로 잘 알고 있는 국민 2명 이상으로 확대


Mở rộng phạm vi người giới thiệu cho đối tượng muốn nhập quốc tịch theo dạng thông thường, không xét nét đến địa vị, chức vự xã hội của người giới thiệu, chỉ cần sự giới thiệu của từ 2 người trở lên hiểu rõ về người nộp đơn xin nhập tịch như đồng nghiệp, hàng xóm,…

(Đối với đối tượng người nước ngoài muốn nhập tịch theo dạng thông thường (일반귀화), nếu muốn nộp hồ sơ xin nhập tịch cần phải có giấy giới thiệu của những người có địa vị, chức vụ xã hội như luật sư, thị trưởng, giáo sư, … Nhưng từ giờ, quy định cho phép cả những người như hàng xóm, đồng nghiệp,… cũng có thể đứng ra giới thiệu được. Lưu ý: đối tượng kết hôn nhập tịch thì không cần giấy giới thiệu này nhé).

Chi tiết thông tin tại đây 

Xem chi tiết văn bản định dạng HWP chuyển sang PDF Tại Đây

Xem thêm nội dung có liên quan

Những câu hỏi và câu trả lời khi thi phỏng vấn quốc tịch Hàn Quốc

Bảo lãnh và nhập quốc tịch cho con riêng qua Hàn Quốc

Các chương trình trợ cấp trẻ em của chính phủ Hàn Quốc

Hướng dẫn thủ tục đăng ký đổi tên sang tiếng Hàn Quốc

Miễn phí Visa nhập cảnh của Việt Nam, những trường hợp nào được miễn phí?

Hướng dẫn nộp hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ (100.000.000 đồng)

Bảo lãnh và nhập quốc tịch cho con riêng qua Hàn Quốc

Trình tự ly hôn đơn phương tại Hàn Quốc (Giữa người Việt Nam và người Hàn Quốc)

Nguồn: Tại đây