Sự cố trong suốt một tuần qua ‘Nước chảy ra từ vòi nước máy có màu đỏ’ tại Thành Phố Incheon, Hàn Quốc … Các khu vực bị thiệt hại đang lan rộng.

448

Sự cố trong suốt một tuần qua ‘Nước chảy ra từ vòi nước máy có màu đỏ’ tại Thành Phố Incheon, Hàn Quốc … Các khu vực bị thiệt hại đang lan rộng. (인천 ‘붉은 수돗물’ 사태 일주일…피해지역 확산)

[앵커]

Đã một tuần kể từ khi nước máy màu đỏ bắt đầu xuất hiện ở một số khu vực của Incheon, nhưng tình hình không được cải thiện. (인천 일부 지역에서 붉은 수돗물이 나오기 시작한지 일주일이 다 됐지만 좀처럼 상황은 나아지지 않고 있습니다. )

Các khu vực bị thiệt hại đang lan rộng không chỉ ở khu vực Quận Seo ở Thành Phố Incheon mà còn ở khu vực tỉnh Yeongjong, người dân Hàn Quốc ở các khu vực này đang lên tiếng trong sự khó chịu. (인천 서구 뿐만 아니라 영종지역 주민들까지 불편을 호소하는 등 피해 지역이 확산하고 있습니다. )

Phóng viên Kim Jang-hyun. (김장현 기자입니다.)

[기자]

Ở Incheon, khu vực xảy ra hiện tượng nước có màu đỏ chảy ra từ vòi nước máy ngày càng tăng. (인천에서 붉은색 수돗물이 나오는 지역이 갈수록 늘고 있습니다.)

Người dân khu vực Quận Yeongjong nói rằng sau khi thấm vào nước thì dùng cụ lọc nước chuyển sang màu đỏ và giấy vệ sinh cũng vậy và tình trạng tương tự như vậy cũng xảy ra ở khu vực Quận Seo . (영종 지역 주민들은 정수기 필터가 붉게 변하고, 휴지가 붉게 물든 사진을 보여주며 서구지역과 같은 상황이 발생하고 있다고 말합니다.)

[Yonghwa / Phó chủ tịch Liên đoàn thành phố Yongjong] “Ở Yeongjongdo cũng chịu thiệt hại tương tự, trẻ em bị nổi mề đay, người dân thậm chí không thể ăn cơm ở nhà. Nước suối bán ở các siêu thị cũng đang giảm xuống. ([배선화 / 영종국제도시총연합회 부회장] “영종도도 같은 피해를 당하고 있고, 애들도 몸에 두드러기가 나고 있고 저희도 집에서 밥을 못해 먹고요. 마트에 가면 생수도 다 떨어지고요.”)

Người dân đã khiếu nại trong hai ngày qua, cho rằng thành phố và văn phòng phường đã không đưa ra các phương án hỗ trợ hợp lý. (주민들은 지난 2일부터 민원을 접수했지만, 시와 구청이 적절한 지원 방안을 내놓지 않고 있다고 주장합니다.)

[ Kim Min-young / Chủ tịch Hội Phụ Huynh Tỉnh Youngjong] “Không hề có tin tức rằng cư dân của tỉnh Yeongjong đã được bồi thường thiệt hại cho dù chỉ một chai ( Nước ) từ thành phố incheon ” ([김민영 / 영종학부모연대위원장] “영종 지역 주민에게는 피해 보상은 고사하고, 인천시가 (미추홀 참물) 단 한병도 지원했다는 소식이 없습니다.” )

Văn phòng giáo dục thành phố đang lên kế hoạch ngừng cung cấp bữa ăn trường học ở địa phương đang có thiệt hại cho đến ngày 7, vì vậy trẻ em ở đây đang ăn các bữa ăn thay thế như bánh mì. (시교육청은 오는 7일까지 피해 지역 학교 자체 급식을 중단할 계획으로 아이들은 빵과 같은 대체 급식을 먹고 있습니다. )

Trụ sở nhà máy nước thành phố Incheon tuyên bố rằng kết quả thử nghiệm chất lượng nước của khu vực Yeongjong đã được đánh giá là có chất lượng phù hợp và không liên quan gì với vấn đề khu vực Quận Seo nhưng người dân vẫn rất lo lắng. (인천시 상수도사업본부는 영종 지역 수질검사 결과 적합 판정이 나와 서구 지역과는 상관없는 문제라고 밝혔지만 주민들의 불안감은 여전합니다. )

Chúng Tôi không thể tin tưởng vào kết quả tự kiểm tra của cơ quan trức năng với chỉ khoảng trên dưới 10 mục. (10여 개에 항목에 불과한 당국의 셀프 검사 결과를 신뢰할 수 없다는 겁니다.)

Thành phố Incheon suy đoán rằng trong quá trình kiểm tra các cơ sở lấy nước vào ngày 30 tháng trước đã làm phát sinh chất kết tủa, cặn bên trong đường ống dẫn nước. Và đó có lẽ là nguyên do phát sinh nước màu đỏ . (인천시는 지난달 30일 취수장 설비 검사 과정에서 수도관 내 침전물이 나와 붉은 물이 발생한 것으로 추정하고 있습니다.)

Lực lượng đặc nhiệm phối hợp dân sự đang điều tra xem xét kỹ lưỡng nhưng chưa tìm ra giải pháp một giải pháp nào sắc bén, vì vậy sự bất tiện của cư dân Hàn Quốc có thể sẽ tiếp tục trong một thời gian nữa. (민관합동 대책반이 정밀 조사에 들어갔지만, 뾰족한 해결책을 찾지 못하고 있어 주민들의 불편은 당분간 계속될 것으로 보입니다.)

연합뉴스TV 김장현입니다.