Sản lượng gạo năm 2019 thấp kỷ lục từ sau năm 1980

245

Sản lượng gạo của Hàn Quốc năm nay đạt mức thấp kỷ lục kể từ năm 1980, thời điểm nông dân cả nước bị thiệt hại nặng nề do thời tiết rét đậm.

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 12/11 công bố số liệu điều tra sản lượng gạo năm 2019. Sản lượng gạo năm nay đạt 3.744.000 tấn, giảm 3,2% so với năm ngoái (3.868.000 tấn). Như vậy, sản lượng gạo đã giảm 4 năm liên tiếp từ năm 2016.

Cục thống kê giải thích trong năm nay, do điều kiện khí hậu không thuận lợi, như ảnh hưởng từ hai cơn bão Lingling và Mitag, sản lượng gạo trên 1.000 m2 đạt 513 kg, giảm 2,2% so với năm 2018.

Trong khi đó, diện tích canh tác lúa năm 2019 là 729.814 héc-ta, giảm 1,1% so với năm ngoái.

Xét theo địa phương, sản lượng gạo tỉnh Nam Jeolla chiếm nhiều nhất, đạt 725.000 tấn, sau đó tới tỉnh Nam Chungcheong (709.000 tấn), và tỉnh Bắc Jeolla (605.000 tấn).