Hàn Quốc siế͢t ch͢ặt quy định gia hạn thị thực cho người nước ngoài

415

Hàn Quốc chuẩn bị͢ siế͢t ch͢ặt quy định về gia hạn thị thực, nhằm phòng tránh những trường hợp lợi͢ ͢d͢ụng chương trình bảo͢ ͢h͢iểm y tế của nước này.

Bắt đầu từ tháng 8 tới, Hàn Quốc sẽ hạn chế gia hạn thị thực (visa) cho người nước ngoài và công dân Hàn Quốc cư trú ở nước ngoài, nếu những người này không đảm bảo nộp chi phí bảo͢ ͢h͢iểm y tế đúng quy định. Biện pháp này nhằm đề phòng trường hợp lợi dụng chương trình bảo͢ ͢h͢iểm y tế của Hàn Quốc.

Các quan chức Chính phủ Hàn Quốc ngày 16-7 cho biết biện pháp trên được đưa ra cùng thời điểm với một quy định mới, trong đó yêu cầu tất cả người nước ngoài ở Hàn Quốc 6 tháng hoặc lâu hơn phải mua bảo͢ ͢h͢iểm y tế. Quy định này nhằm mục đích ngăn ch͢ặ͢n người nước ngoài được chữa trị và rời Hàn Quốc mà không trả phí bảo͢ ͢h͢iểm.

Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, chính phủ nước này sẽ cấp thị thực tối đa 6 tháng cho người nước ngoài không trả phí bảo͢ ͢h͢iểm y tế tối đa là 3 lần và không gia hạn thị thực cho những người không trả phí bảo͢ ͢h͢iểm y tế quá 3 lần.

Trước khi thực hiện quy định mới, người nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc đều được yêu cầu thanh toán bảo͢ ͢h͢iểm y tế, trong khi người nước ngoài không làm việc ở đây có thể tùy chọn mua bảo͢ ͢h͢iểm.

Theo số liệu của Dịch vụ bảo͢ ͢h͢iểm y tế quốc gia Hàn Quốc, năm 2018 số người nước ngoài đăng ký tham gia chương trình bảo͢ ͢h͢iểm y tế quốc gia Hàn Quốc đạt khoảng 1 triệu người (chiếm 1,9% trong tổng số 51,07 triệu người tham gia). Cùng năm, số người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc là 2,37 triệu người, tăng 8,6% so với năm trước đó.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam