Phí phẫu thuật thẩm mỹ · Làm đẹp, trả tiền trước ở Hàn Quốc… Bị từ chối hoàn tiền khi có yêu cầu

454

Phí phẫu thuật thẩm mỹ · Làm đẹp, trả tiền trước do được giảm giá … Nhưng bị từ chối hoàn tiền khi có yêu cầu, tình trạng này liên tục xuất hiện ở Hàn Quốc. (미용·성형비 깎아준다고 선금 냈다가…환불 거부 속출 )

Có rất nhiều bệnh viện ở Hàn Quốc hứa sẽ cắt giảm chi phí nếu bạn trả một khoản tiền trước khi phẫu thuật thẩm mỹ . (미용·성형수술을 받을때 선금을 내면, 비용을 깎아주겠다고 제안하는 병원들이 많은데요.)

Tuy nhiên khách hàng sau khi thanh toán tiền trước, khi muốn hủy và yêu cầu hoàn tiền thì bị bệnh viện từ chối. (일단 결제하고 나면 소비자가 취소하려 해도 ​환불을 거부당하는 사례가 잇따르고 있습니다.)

Phóng viên Cho Hye-jin (조혜진 기자입니다.)

[리포트]

Một bác sĩ da liễu ở Seoul. (서울의 한 피부과 의원.)

Ông cho biết 600.000 won là giá của 4 lần phẫu thuật bằng laser, và có giảm giá nếu trả tiền trước. (레이저 시술 4회에 60만 원이라며, 미리 결제해야 할인 받을 수 있다고 설명합니다.)

 [Bệnh viện nhân viên / Đã thay đổi giọng nói “Nếu bạn thanh toán trước vào ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cho bạn(giá ưu đãi) …”] ([병원 관계자/음성변조 : “오늘 결제하고 가셔야 얘(할인)를 해 드릴 수 있을 것 같은데….”])

Tuy nhiên, Khi bạn yêu cầu hoàn lại tiền, thì thái độ anh ta lại thay đổi. (환불을 묻자 말이 바뀝니다.)

Anh ta nói đó là khấu trừ cho 300.000 won mỗi lần trị liệu, đắt gấp đôi so với khoản thanh toán phí phẫu thuật của tôi tại thời điểm thanh toán. (결제할 때의 시술비보다 2배 비싼 회당 30만 원씩 제한다는 겁니다.)

 [Nhân viên bệnh viện / Đã thay đổi giọng nói: “Chương trình điều trị laser cơ bản là 300.000 won mỗi lần, vì vậy nó sẽ thành tiền khấu trừ.”] ([병원 관계자/음성변조 : “기본적인 레이저 프로그램이 1회에 30만 원이에요. 그래서 그렇게 차감이 될 거예요.”])

Người phụ nữ này, người đã trả tiền cùng một lúc cho 10 lần điều trị làm đẹp, tuy nhiên , cô phải dừng lại cho phát sinh tác dụng phụ sau 2 lần điều trị và cô vẫn không thể nhận lại được số tiền của 8 lần điều trị còn lại. (미용시술 10회권을 한꺼번에 결제했던 이 여성도 부작용으로 2번 만에 그만뒀지만 나머지 금액을 돌려받지 못했습니다.)

 [Nạn nhân / Đã Sửa đổi giọng nói: “Tôi rất không vui vì tôi đã không thể được hoàn lại tiền, cho dù có tác dụng phụ hay có biến cố gì trong quá trình điều trị, tôi đã viết ” Bản yêu cầu hoàn trả ” nhưng tôi vẫn đang trong trạng thái không thể nhận được hoàn tiền. ([피해자/음성변조: “부작용이나 뭐가 있더라도 이의 제기 않겠다는 ‘환불 각서’를 쓰라고 하니까, 저는 (환불을) 못 한 상태로 나와서 너무 억울해서….”])

Theo Tiêu chuẩn giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng Hàn Quốc, Trong trường hợp điều trị làm đẹp, có thể khấu trừ tới 10% chi phí còn lại sau khi trừ chi phí điều trị. (‘소비자 분쟁 해결 기준’에 따르면, 미용시술의 경우 치료비 차감 뒤 나머지 비용의 최대 10%까지만 공제할 수 있습니다.)

  Trong trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ, nếu thời gian đến ngày phẫu thuật cách trên 3 ngày, sẽ được hoàn 90% tiền, trước 2 ngày là 50% và trước 1 ngày là 20% . (성형수술의 경우 수술 날짜가 사흘 이상 남았을 땐 계약금의 90%, 이틀 전까지는 50%, 하루 전에도 20%는 돌려줘야 합니다. )

  Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là một hạng mục khuyến nghị và vẫn không có được thực thi. (하지만 권고사항에 불과해 강제력은 없습니다.)

  [Kim Mi-young / Giám đốc, Bộ Nội vụ, Cơ quan Tiêu dùng Hàn Quốc: ” Bạn không nên bị mê hoặc bởi những quảng cáo như nếu thanh toán vào ngày hôm nay sẽ được giảm giá hay nếu thanh toán trước sẽ được giảm giá mà ký hợp đồng một cách hấp tấp.”] ([김미영/한국소비자원 피해구제국 과장 : “오늘 결제하면 할인을 해 준다거나 선납을 하면 할인을 해 준다거나 하는 광고에 현혹돼서 충동적으로 계약하지 않는 것이 좋겠습니다.”])

Những trường hợp thanh toán trước tiền phẫu thuật thẩm mỹ · Làm đẹp mà không nhận được tiền hoàn trả khi có yêu cầu trong 3 năm nay là 270 vụ việc tại Hàn Quốc và đang có chiều hướng gia tăng . (의료기관에서 미용·성형비를 선결제한 뒤 제대로 환불 받지 못해 피해 본 경우는 소비자원에 접수된 것만 3년간 270여 건, 해마다 증가하는 추세입니다.)

KBS 뉴스 조혜진입니다.