Phát sinh 660 người bị mắc bệnh tăng thân nhiệt … Cần hết sức chú ý đến thời tiết đặc biệt nóng tại Hàn Quốc

250

Phát sinh 660 người bị mắc bệnh tăng thân nhiệt … Cần hết sức chú ý đến thời tiết đặc biệt nóng tại Hàn Quốc (온열질환자 660명 발생…폭염에 주의 필요)

Khi nắng nóng nghiêm trọng bắt đầu, vấn đề về chăm sóc sức khỏe đặt lên mức khẩn cấp. (본격 무더위가 시작되면서 건강관리에도 비상이 걸렸습니다.)

Theo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc ( ngày 2 ), 660 người được chẩn đoán mắc bệnh này trong năm nay . (질병관리본부에 따르면 올해 신고된 온열 질환자는 어제(2일) 기준 660명입니다. )

Con số này chưa đến 2.600 người trong cùng kỳ năm ngoái, nhưng cần hết sức chú ý đến bệnh tăng thân nhiệt do nắng nóng trong đợt nắng nóng đang diễn ra. (이는 지난해 같은 기간 2,600여 명보다 적지만 폭염이 지속하면서 온열질환에 대한 세심한 주의가 필요한 상황입니다.)

Trong tổng số người mắc bệnh nhiệt từ trước đến nay, 360 người bị sốt do nhiệt độ nắng nóng là nhiều nhất, tiếp theo là khoảng 120 người bị say nắng, sau đó là bị Chuột rút do nhiệt và Ngất xỉu. ( 지금까지 발생한 온열 질환자 가운데 열탈진이 360여명으로 가장 많았고, 열사병 120여명, 이어 열경련, 열실신 등의 순이었습니다.)

Để ngăn các bệnh tăng nhiệt độ cơ thể, bạn nên cố gắng tránh xa các hoạt động ngoài trời có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể bạn trong đợt nắng nóng, bạn nên cố gắng giữ cho nhiệt độ không tăng và bổ sung độ ẩm cho cơ thể. (온열질환을 예방하려면 폭염에는 야외활동을 자제해 체온이 오르지 않게 노력하고 틈틈이 수분을 보충해야 합니다.)

연합뉴스TV 기사문의 및 제보 : 카톡/라인 jebo23