Phát hiện bốn người đàn ông và

792

Phát hiện bốn người đàn ông và phụ nữ đã c̵h̵-̵ế̵t̵ ̵trong một bãi đậu xe ở công viên thành phố Cheongju. Hàn Quốc. (청주 공원주차장 승용차서 남녀 4명 숨진 채 발견)

Bốn người bao gồm cả đàn ông và phụ nữ được phát hiện đã c̵h̵.̵ế̵t̵ trong một bãi đậu xe ở công viên thành phố Cheongju, Hàn Quốc. (청주 공원주차장 승용차서 남녀 4명 숨진 채 발견)

Một người quản lý nhà để xe đã phát hiện ra rằng ba người đàn ông và một người phụ nữ, bao gồm A, 39 tuổi đã c̵h̵.̵ế̵t̵ trong một bãi đậu xe của một công viên Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong vào ngày 25. (오늘(25일) 오전 충북 청주시 상당구의 한 공원주차장 승용차 안에서 39살 A씨 등 남성 3명과 여성 1명이 숨져 있는 것을 주차장 관리 직원이 발견, 경찰에 신고했습니다.)

Địa chỉ của bốn người đều khác nhau, và không có dấu hiệu bị̵ ̵s̵-á̵t̵ ̵h̵-ạ̵i̵. (숨진 4명의 주소는 모두 다르고, 타살 흔적은 없는 것으로 조사됐습니다.)

C̵ả̵n̵h̵ ̵s̵á̵t̵ đang lên kế hoạch yêu cầu Viện điều tra khoa học quốc gia khám nghiệm̵ ̵t̵ử̵ ̵t̵hi để xác định chính xác nguyên nhân của những lựa chọn cực đoan này. (경찰은 이들이 극단적인 선택을 했을 가능성에 무게를 두고 정확한 사인을 가리기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰할 계획입니다.)

연합뉴스TV 기사문의 및 제보 : 카톡/라인 jebo23