Nồng độ bụi siêu vi dày đặc và cái nóng sẽ được xóa tan trong cơn mưa buổi chiều nay.

186

Hãy mang theo một chiếc khẩu trang loại chống bụi siêu vi cùng một chiếc ô khi đi làm vào ngày hôm nay. (오늘 출근길은 미세먼지용 마스크와 우산을 함께 챙기시기 바랍니다.)

Do dòng bụi vàng tràn vào từ hôm qua, đã có cảnh báo bụi siêu vi ở khu vực đô thị và khu vực Chungnam. (어제부터 유입된 황사의 영향으로 수도권과 충남 지역에 미세먼지주의보가 내려져 있는데요.)

Bụi siêu vi sẽ xuất hiện dày đặc cho đến sáng hôm nay và bụi sẽ bị rửa sạch trong cơn mưa vào buổi chiều. (미세먼지는 오늘 오전까지 짙게 나타나겠고, 오후부터 전국에 내리는 비로 씻겨 나가겠습니다.)

Nhờ có mưa, hiện trạng nhiệt độ cao cũng sẽ được dịu bợt. (비 덕분에 고온 현상도 누그러지겠습니다.)

Nhiệt độ cao nhất của ngày hôm qua lên đến 28,2 độ, nhiệt độ hôm nay sẽ thấp hơn ngày hôm qua rơi vào khoảng 26 độ. (어제 28.2도까지 올라 올 최고를 기록한 서울의 기온, 오늘은 26도로 어제보다 낮겠고요.)

Nhiệt độ vẫn ấm áp hơn so với mọi năm. (여전히 평년보다는 포근하겠습니다.)
Hiện tại, một đám mây từ phía nam đang tiến đến gần. (현재 남쪽에서 비구름이 다가오고 있습니다.)

Bắt đầu với đảo Jeju và khu vực phía Nam, và dần dần mưa sẽ kéo dài mở rông ra cả nước Hàn Quốc bắt đầu từ buổi tối. (점차 제주도와 남부 지방을 시작으로, 저녁 무렵부터는 전국으로 비가 확대되겠습니다.)

Lượng mưa ước tính sẽ là hơn 100mm ở phía nam đảo Jeju và ở vùng núi, và 60mm ở bờ biển phía nam và đảo Jeju. (예상되는 비의 양은 제주 남부와 산간에 100mm 이상, 남해안과 제주도에 최고 60mm가 되겠습니다.)

Khu vực phía nam của Tỉnh Chungcheong là 10 ~ 40mm, và 5 ~ 10 mm ở khu vực đô thị và khu vực tỉnh Gangwon. (충청 이남 지방은 10~40mm, 수도권과 강원 지역은 5~10mm가 되겠고요.)

Khu vực phía nam và đảo Jeju sẽ có sét và kèm theo gió giật, và sẽ có những nơi chúng sẽ có mưa rào. (남부 지방과 제주도는 벼락과 돌풍을 동반하며 요란스레 내리는 곳이 있겠습니다.)

Hiện tượng nhiệt độ cao sẽ thuyên giảm khi trời mưa. (비가 오면서 고온 현상은 누그러지겠습니다.)

Nhiệt độ hôm nay sẽ là 26 độ ở Thủ đô Seoul, 25 độ ở Thành phố Daejeon, 22 độ ở thành phố Daegu, 20 độ ở thành phố Gwangju. (서울 26도, 대전 25도, 대구 22도, 광주 20도로 어제보다 2~8도가량 낮겠습니다.)

Thứ năm tuần này cũng sẽ có một trận mưa nữa. (목요일인 모레 또 한차례 비가 내리겠고요.)

Hiện tại, tạm thời thời tiết của mùa xuân theo đúng tiêu chuẩn hàng năm dự kiến sẽ được tiếp tục. (당분간 예년 수준의 봄 날씨가 이어질 전망입니다.)
지금까지 YTN 박현실입니다.