Nới rộng chế độ thời gian làm việc linh hoạt, 52h/tuần

4

Chính phủ và đảng cầm quyền Hàn Quốc quyết định sẽ nới rộng “chế độ thời gian làm việc linh hoạt”, nhằm giảm gánh nặng cho doanh nghiệp sau khi quy định tuần làm việc tối đa 52 tiếng được đưa vào thực hiện từ hồi tháng 7 vừa qua.

Trong khi đó, Chính giới Hàn Quốc ngày 8/11 đã nhất trí sẽ thông qua dự thảo sửa đổi quy chế này trong năm nay. Về điều này, giới lao động đang phản đối hết sức mạnh mẽ, cho rằng đây là một quyết định đi ngược lại với chính sách tạo việc làm của Chính phủ và quy định giảm thời gian làm việc.

Thỏa thuận giữa chính giới

Đại diện đảng Dân chủ đồng hành Hong Young-pyo, Đại diện đảng Hàn Quốc tự do Kim Sung-tae và Đại diện đảng Tương lai chính nghĩa Kim Kwan-young cùng ngày đã nhóm họp tại Quốc hội, quyết định sẽ thông qua dự thảo sửa đổi Luật tiêu chuẩn lao động, với nội dung nới rộng “chế độ thời gian làm việc linh hoạt”.

Trước đó, trong cuộc họp giữa Tổng thống với Đại diện 5 đảng cầm quyền và đối lập tại Quốc hội diễn ngày 5/11 vừa qua, các bên đã nhất trí sẽ nới rộng áp dụng chế độ này. Đại diện đảng Dân chủ đồng hành Hong Young-pyo cho biết các bên nhất trí đưa ra thời hạn cho Ủy ban kinh tế, xã hội, lao động trực tiếp dưới quyền Tổng thống, để đề nghị giới doanh nghiệp và giới lao động thảo luận vấn đề, đặt mục tiêu thông qua dự thảo sửa đổi dựa trên sự nhất trí giữa hai bên. Tuy nhiên, nếu xét thấy giới doanh nghiệp và người lao động không thể đạt được thỏa thuận, thì chính giới sẽ xúc tiến thông qua dự thảo tại Quốc hội.

Đại diện đảng Hàn Quốc tự do Kim Sung-tae cho biết thời hạn thảo luận tại Ủy ban kinh tế, xã hội, lao động là tới hết ngày 20/11. Ba đảng sẽ theo dõi quá trình thảo luận, tiến hành các bước đi cụ thể để có thể thông qua dự thảo này trong năm nay. Đặc biệt, bắt đầu từ chiều ngày 8/11, các đảng đã khởi động cơ chế thảo luận giữa Chủ tịch Ủy ban Chính sách và Phó Đại diện tại Quốc hội của mỗi đảng để tiến hành thảo luận về việc triển khai thực hiện nới rộng “chế độ thời gian làm việc linh hoạt” trong năm nay.

Nới rộng chế độ thời gian làm việc linh hoạt và tranh cãi

“Chế độ thời gian làm việc linh hoạt” là chế độ cho phép doanh nghiệp tăng thời gian làm việc của người lao động vào tuần nhiều việc, giảm thời gian làm việc vào tuần khác, sao cho vẫn đảm bảo thời gian làm việc bình quân theo quy định của pháp luật. Nới rộng chế độ thời gian làm việc ở đây có nghĩa là kéo dài thời gian áp dụng chế độ này theo Luật tiêu chuẩn lao động, từ mức tối đa 3 tháng như hiện nay lên 6 tháng.

Nếu kéo dài thời gian áp dụng, phía doanh nghiệp là bên được hưởng lợi bởi có thể sắp xếp, điều chỉnh thời gian làm việc một cách linh hoạt hơn. Kể từ sau khi quy định tuần làm việc tối đa 52 tiếng được thực hiện từ hồi tháng 7, giới doanh nghiệp đã đề nghị Chính phủ nâng thời gian áp dụng chế độ này lên tối đa 1 năm. Ngược lại, người lao động sẽ gặp bất lợi bởi họ có thể bị giảm lương khi doanh nghiệp áp dụng chế độ này.

Theo Luật tiêu chuẩn lao động hiện hành, thời gian lao động trong 1 tuần không được vượt quá 40 tiếng và thời gian làm việc 1 ngày không được vượt quá 8 tiếng. Thời gian vượt quá sẽ được tính là làm thêm giờ, tức doanh nghiệp phải trả thêm 50% tiền lương thông thường cho người lao động. Thời gian làm thêm giờ tối đa theo quy định là 12 tiếng/tuần. Ví dụ, người lao động làm việc 52 tiếng trong một tuần, thì có nghĩa là 12 tiếng được tính là làm thêm giờ, được hưởng trợ cấp làm thêm giờ. Tuy nhiên, nếu áp dụng “chế độ thời gian làm việc linh hoạt” thì 12 tiếng này sẽ được gộp với những ngày làm việc ngắn hơn khác để tính ra thời gian làm việc bình quân, tức người lao động sẽ không được nhận trợ cấp làm thêm giờ.

Trong khi cường độ làm việc nặng hơn, nhưng tiền lương của người lao động lại có thể bị giảm đi. Do đó, giới lao động cho rằng việc nới rộng “chế độ thời gian làm việc linh hoạt” sẽ làm phai nhạt ý nghĩa của chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng là rút ngắn thời gian làm việc cho người lao động và tăng việc làm.

Triển vọng

Do đây là nội dung đã được Chính phủ và chính giới nhất trí, nên trên thực tế, việc dự thảo sửa đổi gần như chắc chắn sẽ được thông qua tại Quốc hội. Tuy nhiên, nếu giới lao động phản đối mạnh mẽ thì sự thay đổi này có thể sẽ làm gia tăng gánh nặng về mặt chính trị, gây khó khăn cho quá trình áp dụng chế độ này.

Có ý kiến cho rằng dù kéo dài thời gian áp dụng, nhưng Chính phủ vẫn cần phải đưa ra được các biện pháp như giới hạn thời gian làm việc trong 1 ngày, hoặc 1 tuần, nhằm đảm bảo thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, giải tỏa được nỗi lo ngại của giới lao động.

Theo: kbs news