Bốn công nhân nước ngoài qua đời tại Công ty thủy sản Quận Yeongdeok, Hàn Quốc …

930

Bốn công nhân nước ngoài qua đời và b̵ị thư̵ơng tại Công ty thủy sản Quận Yeongdeok, Hàn Quốc … Nguyên nhân được đoán là do ngạt thở. (영덕 수산물 업체서 외국인 노동자 4명 사상…질식 추정)

Vào khoảng 2:30 chiều ngày hôm nay, 4 công nhân tại một công ty chế biến thủy sản ở Quận Yeongdeok , Tỉnh Gyeongbuk, khi đang sửa thùng chứa dưới tầng hầm thì hít phải một loại khí lạ không rõ thành phần và xảy ra tai nạ̵n . (오늘(10일) 오후 2시 반쯤 경북 영덕군 축산면 한 수산물 가공업체에서 지하 탱크를 정비하던 중 노동자 4명이 성분을 알 수 없는 가스를 들이마시는 사고가 났습니다.)

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, có thông tin rằng một người đã vào thùng chứa cao 3 m để dọn dẹp và bị ngất trong đó, và ba người kia thấy vậy đã quay lại, tiến vào bên trong để cứu đồng nghiệp rồi xảy ra tai nạn. (사고 당시 3m 깊이의 지하탱크에 한명이 청소하기 위해 들어갔다가 쓰러지자 나머지 3명이 동료를 구하기 위해 다시 들어갔다가 변을 당한 것으로 알려졌다.)

Vụ̵ tai nạ̵n đã làm hai công nhân nước ngoài A 44 tuổi và B 28 tuổi người Thái và 1 công nhân nước ngoài gốc Việt Nam C-53 tuổi qua đời. (이 사고로 태국 국적 외국인 노동자 44살 A 씨 2명과 베트남 국적 외국인 노동자 53살 C 씨가 숨졌습니다.)

C, một công nhân Thái Lan 34 tuổi, cũng b̵ị thương nặng và chuyển đến bệnh viện. (또 함께 일하던 태국인 노동자 34살 C 씨도 중상을 입고 병원으로 옮겨졌습니다.)

Trường hợp khí độc bị thoát ra có thể dự doán được trước , nhưng không ai có thiết bị an toàn. (유독 가스가 나올 것으로 예상할 수 있는 곳이지만, 아무도 안전 장비는 갖추지 않았습니다.)

[Kim Jung-su / Điều tra viên, Sở cảnh sát Quận Yeongdeok, Tỉnh Gyeongbuk: Theo lời giám đốc của công ty, họ đã không thực hiện bất kỳ biện pháp an toàn nào. Bốn nhân viên người nước ngoài đã xuống tầng hầm ngay khi họ mặc bộ quần áo đồng phục công nhân.] ([김정수 / 경북 영덕경찰서 수사과장 : 업체 사장 말에 의하면 안전 조치를 한 것은 없습니다. 외국인 직원 네 분이 작업복을 입은 대로 현장에 내려갔습니다.])

Cảnh sá̵t đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạ̵n dựa trên lời khai chính thức của những người liên quan, vụ tai nạ̵n xảy ra trong khi những người công nhân này đang sửa cống bị tắc do chất thải từ việc chế biến cá. (경찰은 생선 가공 처리 후 생긴 폐기물 등으로 하수구가 막혀 정비하던 중에 사고가 났다는 관계자 진술을 토대로 사고 원인을 조사하고 있습니다.)

Ngoài ra, cũng sẽ điều tra và phạt ông A , là đại diện của công ty, vì đã không nhắc nhở công nhân của mình tuân thủ theo các quy tắc an toàn. (또 업체 대표 A 씨를 상대로 안전 수칙을 지키지 않은 이유 등을 수사해 처벌할 방침입니다.)

이윤재 [lyj1025@ytn.co.kr]