Người từ chối nhập ngũ vì lý do tôn giáo, phải làm việc thay thế

154

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ Tư (14/11) công bố tài liệu “Xem xét phương án áp dụng chế độ nghĩa vụ thay thế đối với những người từ chối nhập ngũ vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo (còn gọi là tự do lương tâm)”.

Bộ Quốc phòng đang cân nhắc giữa hai phương án về thời gian thực hiện nghĩa vụ thay thế, phương án 1 là 36 tháng, phương án 2 là 27 tháng. Trong đó, Bộ Quốc phòng thiên về phương án 1.

Giải thích về phương án 36 tháng, Bộ Quốc phòng cho biết để duy trì tính công bằng với những người thực hiện nghĩa vụ thay thế khác, Bộ đã thiết lập mức thời gian đủ dài để ngăn chặn trường hợp những người từ chối nhập ngũ vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo lợi dụng chế độ này, để trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Bộ Quốc phòng đang xem xét phương án để người từ chối nhập ngũ vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện nghĩa vụ thay thế tại các nhà tù hoặc tại các cơ sở cứu hỏa, nhưng thiên về phương án phục vụ tại các nhà tù hơn. Những người từ chối nhập ngũ vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo sẽ tới ở và làm việc tại các nhà tù này. Bộ Quốc phòng đang cân nhắc phương án không cho phép các binh lính đang tại ngũ xin thực hiện nghĩa vụ thay thế.

Ủy ban thẩm định chế độ nghĩa vụ thay thế sẽ trực thuộc Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng cũng cân nhắc phương án hạn chế việc thẩm định nghĩa vụ thay thế trong thời chiến.

Theo kbs