Ngày mai, phần lớn trên cả nước Hàn Quốc sẽ mưa, nhiệt độ dưới 20 độ

163

Ngày mai, phần lớn trên cả nước Hàn Quốc sẽ mưa, nhiệt độ dưới 20 độ (내일 전국 대부분 비, 낮 기온 20도 아래 )

Trời sẽ mưa trên cả nước Hàn Quốc vào ngày mai. (월요일인 내일 전국 곳곳에 비가 내리겠습니다.)

Trời sẽ mưa ở hầu hết các vùng của đất nước Hàn Quốc, bắt đầu từ bờ biển phía tây vào sáng mai. ( 내일 새벽 서해안을 시작으로 오전부터 전국 대부분 지역에 비가 내리겠는데요.)

Lượng mưa dự kiến ​​lên tới 40mm ở khu vực đô thị là Chungnam và Honam, và 5 đến 20 mm ở các khu vực khác. ( 예상 강우량은 수도권과 충남, 호남 지역은 최고 40, 그 밖의 지역은 5~20mm 안팎 정도입니다.)

Mưa sẽ tạnh ở Khu vực thủ đô Seoul và tỉnh Gangwon vào buổi chiều, trong khi Chungcheong và đảo Nam Jeju rất có thể mưa sẽ dừng lại vào ban đêm. (비는 오후에 수도권과 강원도부터 그치겠고 충청과 남부 제주도는 밤에 대부분 그칠 것으로 보입니다.)

Ngày mai nhiệt độ sẽ cao hơn một chút so với hôm nay. ( 내일 아침 기온은 오늘보다 조금 높겠습니다.)

Tuy nhiên, vào ban ngày trời sẽ mưa và nhiệt độ cũng không tăng đáng kể. ( 하지만, 낮에는 비가 내리면서 기온이 크게 오르지 못하겠습니다.)

Ở Seoul, nhiệt độ ngày mai sẽ dừng ở khoảng 17 độ , thấp hơn khoảng 5 độ so với hôm nay. (서울의 경우 17도에 머무는 등 오늘보다도 5도 가량 낮겠습니다.)

Sóng biển sẽ dâng cao ở Biển Nam và Biển Đông. ( 바다의 물결은 남해와 동해상에서 높게 일겠습니다.)

Thời tiết mát mẻ tiếp tục sau khi mưa tạnh. ( 비가 그친 뒤에도 선선한 날씨는 계속됩니다.)

Đặc biệt vào thứ Tư, ngày chữ Hàn Quốc, không khí lạnh sẽ thổi lên và nhiệt độ vào buổi sáng sẽ giảm xuống một con số ở Seoul. ( 특히, 한글날인 수요일에는 북쪽 찬공기가 세력을 뻗치면서 서울에서도 아침 기온이 한자릿수로 내려가는 등 쌀쌀해지겠습니다.)

Cơn bão Hagibis thứ 19 đổ bộ sáng nay gần đảo Guam. (오늘 오전 괌 부근 해상에서 19호 태풍 하기비스가 발생했습니다.)

Hagibis này có khả năng là cơn bão mạnh nhất trong năm. ( 이 하기비스는 올해 발생했던 태풍 가운데 가장 강력한 태풍이 될 가능성이 높은데요.)

Bạn nên lắng nghe thông tin về cơn bão khi nó tiếp tục tiến về đất liền. ( 계속되는 태풍 정보에 귀를 기울이셔야겠습니다.)

기상정보였습니다.