Ngày lễ chữ viết của Hàn Quốc thời tiết trong xanh … Nhiệt đô ban ngày mát mẻ trên dưới 20 độ.

71

Ngày lễ chữ viết của Hàn Quốc thời tiết trong xanh … Ban ngày thời tiết mát mẻ trên dưới 20 độ. (쾌청한 한글날…한낮 20도 안팎 서늘)

Hôm nay, ngày Chữ viết Hàn Quốc, cả nước Hàn Quốc thời tiết trong lành và không khí sạch sẽ. (한글날인 오늘 전국이 맑고 공기도 깨끗합니다. )

Nhưng nhiệt độ ban ngày khoảng 20 độ và mát mẻ. (다만 낮 기온이 20도 안팎을 보이며 서늘한데요. )

Để tìm hiểu thời tiết, cùng kết nối với các hướng dẫn viên thời tiết. (자세한 날씨는 기상캐스터 연결해서 알아봅니다. )

Kim Min-ji Caster. (김민지 캐스터.)

[캐스터]

Vâng, hôm nay ngày chữ viết Hàn Quốc chỉ cần nhìn vào bầu trời trong xanh cũng có thể khiến tâm trạng của bạn tốt lên (네, 한글날인 오늘 하늘만 봐도 기분이 좋아질 만큼 맑게 드러나 있습니다.)

Ngoài ra, thời tiết hôm nay ôn hòa, nhưng bạn cũng nên chuẩn bị quần áo ấm khi ra ngoài. (또 날씨 상황도 좋습니다만 옷차림은 조금 따뜻하게 해 주시는 게 좋겠습니다.)

Thay vì chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, sẽ rất hữu ích khi mang theo một chiếc áo khoác ngoài. (얇은 옷 하나만 입기보다는 겉옷을 챙기시는 게 도움이 되겠습니다.)

Mặc dù mặt trời mùa thu đang ấm lên, nhưng vẫn dưới nhiệt độ trung bình. (가을볕이 따뜻하게 내리고는 있지만, 평년 기온을 밑돌고 있습니다. )

Vào giữa trưa, nhiệt Seoul và Daejeon 20 độ và Daegu 22 độ thời tiết mát mẻ. (한낮에는 서울과 대전 20도, 대구 22도에 오르는 데 그쳐 서늘하겠습니다.
)

Hoạt động ngoài trời sẽ rất tuyệt vào ngày hôm nay, ngày chữ viết Hàn Quốc. (한글날인 오늘 바깥 활동하기 좋겠습니다. )

Hôm nay trời sẽ nắng trên toàn Hàn Quốc. (전국적으로 맑은 하늘이 드러나겠고요. )

Chất lượng không khí cũng tốt trong trạng thái nhìn bình thường. (공기질도 좋음에서 보통 수준 보이면서 깨끗하겠습니다)

Không khí lạnh trên bán đảo Triều Tiên ngăn bão vào Hàn Quốc. (한반도를 뒤덮은 찬 공기가 태풍이 우리나라로 올라오는 것을 막고 있습니다. )

Khi cơn bão quay xa hơn về phía Tokyo, Nhật Bản, không có khả năng nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các vùng đất hoặc vùng biển của Hàn Quốc. (태풍이 일본 도쿄로 방향을 더 꺾으면서, 우리나라 육상이나 해역에 직접적인 영향을 미칠 가능성은 희박해졌습니다.)

Tuy nhiên, do ảnh hưởng gián tiếp, gió mạnh sẽ thổi vào ngày này qua ngày khác. (다만 간접적인 영향으로 모레 제주와 동쪽지역을 중심으로 강한 바람이 불겠습니다.)

날씨 전해 드렸습니다.