Năng lực cạnh tranh quốc gia của Hàn Quốc đứng thứ 13 thế giới …

84

Năng lực cạnh tranh quốc gia của Hàn Quốc đứng thứ 13 thế giới … Lĩnh vực thông tin và truyền thông đứng ở top đầu thế giới, nhưng lĩnh vực lao động ở vị trí gần thấp nhất. (한국 국가경쟁력 13위…정보통신 최상·노사관계 최하)

Năm nay, năng lực cạnh tranh giữa quốc gia của Hàn Quốc đã được xếp hạng thứ 13 trên thế giới. (올해 우리나라의 국가경쟁력이 세계 13위로 평가됐습니다.)

Lĩnh vực thông tin và truyền thông đứng ở top đầu thế giới, nhưng lĩnh vực lao động ở vị trí gần thấp nhất. (정보통신분야는 세계 최고 수준이지만, 노동 분야는 최하위에 속하는 것으로 나타났습니다.)

Kết nối với phóng viên lấy tin ở Hiện trường. Phóng viên Park So-jeong! (취재 기자 연결합니다. 박소정 기자!)

Nội dung thông báo này được công bố ở đâu ạ? (어디에서 발표한 내용인가요?)

[기자][Phóng viên]

Diễn đàn kinh tế thế giới WEF đánh giá năng lực cạnh tranh quốc gia hàng năm. (세계경제포럼 WEF가 매년 국가경쟁력을 평가해서 발표하는데요.)

Năm nay, năm 2019, năng lực cạnh tranh quốc gia nói chung của Hàn Quốc đã được xếp hạng thứ 13 trong số 141 quốc gia, Bộ Chiến lược và Tài chính cho biết. (올해 그러니까 2019년, 우리나라의 종합 국가경쟁력은 141개 나라 가운데 13위로 집계됐다고 기획재정부가 전했습니다.)

Hàn Quốc đã bước thêm 2 bậc so với năm ngoái , và hơn 4 bậc so với năm 2017. (지난해는 15위였는데 두 계단 올라선 순위이고, 2017년에 비하면 네 계단 올랐습니다.)

Hàn Quốc là nước xếp thứ 10 nếu chỉ nhìn trong 36 quốc gia trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. (경제협력개발기구, OECD 소속 36개 나라만 본다면 한국이 10번째였습니다.)

Singapore đã gạt bỏ mỹ và đứng đầu trong Bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh năm nay, và đứng thứ 2 là Mỹ. (올해 종합 경쟁력 평가 1위는 싱가포르가 미국을 제치고 차지했고, 미국이 그 뒤를 이어 2위였습니다.)

Hồng Kông, Hà Lan, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Đức, Thụy Điển và Vương quốc Anh là những nước top đầu tiếp theo. (홍콩, 네덜란드, 스위스, 일본, 독일, 스웨덴, 영국 등이 차례로 상위권에 올랐습니다.)

Mặc dù khả năng cạnh tranh của Hàn Quốc không phải là hàng đầu, nhưng có thể nói nó là cao trong số các nước phát triển. (우리나라 경쟁력이 최상위는 아니지만, 선진국들 가운데에서도 순위가 높은 편이라고 볼 수 있습니다.)

Có 12 lĩnh vực chính để đánh giá năng lực cạnh tranh. Các lĩnh vực hàng đầu của năng lực cạnh tranh của Hàn Quốc là công nghệ thông tin và truyền thông, phân phối CNTT và ổn định kinh tế vĩ mô. (경쟁력을 평가한 분야는 크게 12가지로 나뉘는데, 우리나라의 경쟁력을 이끈 부문은 정보통신기술, ICT 보급과 거시경제 안정성이었습니다.)

Hai lĩnh vực này, giống như năm ngoái, Hàn Quốc chiếm thứ hạng cao nhất trên thế giới. (이 두 가지가 지난해와 마찬가지로 세계 1위를 기록해 평가를 높이는 데 이바지했습니다.)

Cơ sở hạ tầng của Hàn Quốc đứng thứ 6 thế giới, năng lực đổi mới cũng xếp hạng 6 và thứ bảo vệ sức khỏe đứng thứ 8, tất cả đều nằm trong top đầu. (인프라 6위, 혁신역량 6위, 보건 8위 등도 최상위권 성적이었습니다.)

Nhưng ngành lao động tiếp tục ở vị trí dưới cùng. (하지만 노동 관련 분야는 계속해서 하위권에 머물고 있습니다.)

Khu vực thị trường lao động Hàn Quốc được xếp hạng 51, giảm 3 bậc so với năm ngoái. Cụ thể, quan hệ chủ lao động và người làm thuê xếp thứ 130, mức thấp nhất trong số các quốc gia được khảo sát, chi phí sa thải nhân viên xếp thứ 116 , lĩnh vực liên quan đến tuyển dụng cũng xếp ở vị trí 102 và mức độ sử dụng lao động người nước ngoài cũng xếp thứ 100. (노동시장 부문이 지난해보다 세 계단 떨어진 51위로 집계됐는데, 세부 항목을 보면 노사관계 협력이 130위, 조사대상국 가운데 바닥 수준이었고, 정리해고비용 116위, 고용·해고 관행 102위, 외국인 노동자 고용의 용이성도 100위였습니다.)

Diễn đàn kinh tế thế giới lần đầu tiên đánh giá Hàn Quốc là nước dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, nhưng cũng chỉ ra rằng cần cải thiện cấu trúc kép và sự cứng nhắc của thị trường lao động đồng thời nâng cao thách thức khởi nghiệp và thúc đẩy cạnh tranh trong nước. (세계경제포럼은 우선 우리나라를 정보통신기술 부문을 이끄는 글로벌 리더라고 평가하면서도 도전하는 기업가 정신을 높이고 국내 경쟁을 촉진하면서 노동시장 이중구조와 경직성을 개선해야 한다고 꼬집기도 했습니다.)

Dựa trên những kết quả này, Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc sẽ tổ chức Hội đồng Chính sách cạnh tranh quốc gia chung-tư nhân để thảo luận về vấn đề này. (기획재정부는 이런 결과를 바탕으로 민관 합동 국가경쟁력정책협의회를 열고 대응 방향을 논의할 예정입니다.)

지금까지 경제부에서 YTN 박소정[sojung@ytn.co.kr]입니다.