Năm 2018 Hàn Quốc có thêm một tháng mùa hè

194

Một kết quả phân tích về khí hậu trên bán đảo Hàn Quốc trong vòng 100 năm qua cho thấy mùa hè đã dài thêm một tháng trong vòng một thế kỷ.

Mùa hè được tính là bắt đầu khi nhiệt độ bình quân trong ngày không xuống dưới 20 độ C. Vào những năm 1910, số ngày mùa hè ở Seoul là 94 ngày, trong khi tới những năm 2010 là 131 ngày, tức tăng thêm 37 ngày. Ở thành phố Daegu, mùa hè cũng đã dài hơn khoảng một tháng.

Trong quá khứ, người dân chỉ phải chịu cái nóng của mùa hè trong khoảng ba tháng, từ tháng 6 tới tháng 8. Vậy nhưng gần đây, cái nóng oi ả đã bắt đầu từ tháng 5 và kéo dài tới tháng 9, tức mùa hè đã dài hơn bốn tháng.

Đặc biệt, tốc độ biến đổi khí hậu ở Seoul đang diễn ra rất nhanh. Trong năm ngoái, mùa hè ở Seoul kéo dài 140 ngày, hơn cả thành phố Daegu hay thành phố Busan.

Hiện tượng hiệu ứng nhà kính, dân số tập trung đông và hiện tượng đảo nhiệt đô thị (một khu vực đô thị ấm hơn đáng kể so với các khu vực ngoại ô xung quanh) là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này.

Nếu tiếp tục xu hướng này, khoảng 50 năm sau, mùa hè ở Seoul sẽ kéo dài hơn năm tháng, bắt đầu từ ngày 12/5 tới ngày 10/10. Thời gian nắng nóng oi bức cũng sẽ tăng mạnh. Do vậy, Chính phủ Hàn Quốc cần lập đối sách sớm để phòng ngừa thiệt hại do nắng nóng.

Xem thêm tin tức

>> Đập thủy điện tại Lào ” bị vỡ” do công ty xây dựng SK của Hàn Quốc tham gia thi công

>> Mức lương tối thiểu năm 2019 là 8.350 won

>> Giới chủ và người lao động vẫn bất đồng về mức lương tối thiểu năm 2019

>> Đề xuất lương tối thiểu năm 2019 của giới lao động và giới chủ

>> Ủy ban lương tối thiểu: “Vẫn quyết định lương tối thiểu năm sau dù giới lao động không tham gia thảo luận”

>> Gần 90% cơ quan Nhà nước áp dụng chế độ thời gian làm việc linh hoạt

>> Giới lao động phản đối Chính phủ thông qua dự thảo sửa đổi Luật lương tối thiểu

>> Bộ Tuyển dụng và lao động công bố hướng dẫn áp dụng giảm thời gian làm việc

>> Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo sửa đổi Luật lương tối thiểu