Mức lương tối thiểu năm 2019 là 8.350 won

94

Ủy ban lương tối thiểu, cơ quan đối thoại xã hội giữa giới chủ, người lao động và Chính phủ nhằm tiến hành thẩm định và quyết định về mức lương tối thiểu, lúc 4 giờ sáng hôm thứ Bảy (14/7) đã mở phiên họp toàn thể lần thứ XV để tiến hành biểu quyết về mức lương tối thiểu năm 2019. Kết quả là mức lương tối thiểu theo giờ trong năm sau sẽ được nâng lên từ mức 7.530 won (6,6 USD) như hiện nay lên 8.350 won (7,3 USD), tăng 10,9%.

Các ủy viên của ủy ban này đã tiến hành bỏ phiếu về hai phương án, một là phương án do các ủy viên chuyên môn vì lợi ích chung đề xuất với 8.350 won (7,3 USD), hai là phương án do các ủy viên đại diện người lao động đề xuất với 8.680 won (7,6 USD).

Trong số 27 ủy viên của ủy ban này, chỉ có 14 người tham gia bỏ phiếu, gồm 9 ủy viên chuyên môn vì lợi ích chung và 5 ủy viên đại diện người lao động do Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc tiến cử. Kết quả đã có tám người bỏ phiếu chọn phương án tăng lương của các ủy viên chuyên môn vì lợi ích chung.

Thông thường, quá trình biểu quyết tại Ủy ban lương tối thiểu cần có trên một phần ba ủy viên đại diện giới chủ và người lao động tham gia, tức trên ba người. Tuy nhiên, nếu những ủy viên này vắng mặt trên hai lần mà không có lý do chính đáng dù đã được Chủ tịch của ủy ban yêu cầu thì phiên biểu quyết vẫn có thể diễn ra, loại trừ các ủy viên vắng mặt.

Trong phiên biểu quyết lần này, toàn bộ chín ủy viên đại diện giới chủ đều vắng mặt để phản đối việc ủy ban này đã phủ quyết phương án áp dụng mức lương tối thiểu khác nhau theo từng ngành nghề vào hôm 10/7 vừa qua.

Như vậy, Ủy ban lương tối thiểu đã giữ được đúng cam kết là quyết định mức lương tối thiểu năm 2019 cho tới hết ngày 14/7. Đây là lần đầu tiên trong suốt 30 năm Hàn Quốc áp dụng lương tối thiểu, mức lương tối thiểu theo giờ tại Hàn Quốc vượt ngưỡng 8.000 won.

Xem thêm

>> Giới chủ và người lao động vẫn bất đồng về mức lương tối thiểu năm 2019

>> Đề xuất lương tối thiểu năm 2019 của giới lao động và giới chủ

>> Ủy ban lương tối thiểu: “Vẫn quyết định lương tối thiểu năm sau dù giới lao động không tham gia thảo luận”

>> Gần 90% cơ quan Nhà nước áp dụng chế độ thời gian làm việc linh hoạt

>> Giới lao động phản đối Chính phủ thông qua dự thảo sửa đổi Luật lương tối thiểu

>> Bộ Tuyển dụng và lao động công bố hướng dẫn áp dụng giảm thời gian làm việc

>> Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo sửa đổi Luật lương tối thiểu