Mưa sẽ rơi vào chiều nay, khi ra ngoài hãy mang theo ô !

183

Có một tin vui là ngày hôm nay mưa sẽ bao phủ làm ướt những vùng đất khô cằn ở Hàn Quốc. (오늘은 메마른 대지를 적실 반가운 비 소식이 있습니다.)

Ngay cả khi trời không mưa trên đường đi làm, nhưng có vẻ như trời sẽ mưa trên đường về nhà, khi bạn ra ngoài vào ngày hôm nay nên chuẩn bị theo ô. (출근길에는 비가 오지 않더라도 퇴근길에는 비가 올 것으로 보이니까요, 나오실 때 우산 챙기셔야겠습니다.)

Mưa sẽ bắt đầu ở tỉnh Jeonnam và đảo Jeju vào ban ngày. (비는 낮에 전남과 제주도부터 시작되겠습니다.)

Vào buổi chiều, dự kiến mưa sẽ mở rộng đến Phía nam Chungcheong, và thủ đô Seoul. (오후에는 충청이남, 서울을 포함한 전국으로 비가 확대될 것으로 보입니다.)
Lượng mưa lần này sẽ rất nhiều. (이번 비는 양이 많겠습니다.)

Lượng mưa dự kiến sẽ là hơn 120mm ở nhiều nơi trên núi đảo jeju và cao nhất là 80mm ở bờ biển phía nam và núi Jiris ( 지리산 ). (예상되는 비의 양은 제주 산간 많은 곳에 120mm 이상, 남해안과 지리산에 최고 80mm가 쏟아지겠고요.)

Cơn mưa mùa xuân từ 10 đến 40mm sẽ lan đến các tỉnh Yeongdong và khu vực Chungcheong của tỉnh Gangwon và lượng từ 5 đến 20 mm ở các tỉnh khác và Seoul. (강원 영동과 충청이남 지방에 10에서 40mm, 서울 등 그 밖의 지방에도 5에서 20mm의 봄비가 흠뻑 내리겠습니다.)

Ngoài ra, có rất nhiều tuyết rơi trên 20 cm ở vùng núi Gangwon nơi nhiệt độ thấp và tiềm tàng nguy cơ cháy rừng. (또 기온이 낮은 강원 산간에는 20cm 이상의 많은 눈이 쏟아지면서 산불 위험을 잠재울 것으로 보입니다.)

Ngày hôm nay không khí cũng rất trong lành. (오늘도 공기는 깨끗하겠습니다.)
Nhiệt độ 8,7 độ ở Seoul , 7,3 độ ở Daegu và 6,1 độ ở Gangneung. (서울 기온이 8.7도, 대구 7.3도, 강릉 6.1도인데요.)

Nhiệt độ ban ngày sẽ giảm xuống thấp hơn ngày hôm qua. (낮 기온은 어제보다 내려가겠습니다.)

Nhiệt độ ban ngày ở Seoul sẽ dừng ở 14 độ. (서울의 한낮 기온이 14도에 그치겠고요.)

Nhiệt độ dự kiến Tỉnh Andong 14 độ, Daegu 15 độ, Busan 15 độ, Gwangju 17 độ . (안동도 14도, 대구 15도, 부산 15도, 광주 17도선 예상됩니다.)

Ngày mai sau khi mưa kết thúc, gió bắc sẽ thổi và tạm thời trở nên lạnh buốt. (내일 비가 그친 뒤에는 북풍이 불면서 일시적으로 쌀쌀해지겠습니다.)
날씨 정보였습니다.