Mùa đông đến sớm, đêm ngày mai Seoul sẽ có đợt tuyết đầu tiên

146

Nhiệt độ Seoul đã giảm xuống mức âm độ lần đầu tiên trong ngày hôm nay. (오늘 서울 기온이 처음으로 영하권으로 떨어졌습니다.)

Trong tương lai, nhiệt độ sẽ thấp hơn và mùa đông lạnh sẽ đến sớm, đặc biệt là đêm mai. Tuyết sẽ rơi trên khắp mọi nơi. (앞으로는 기온이 더 낮아지며 겨울 추위가 일찍 찾아오겠고, 특히 내일 밤에는 곳곳에 첫눈이 내릴 것으로 보입니다.)

Phóng viên

Vẫn còn là cuối tháng 11, nhưng mùa đông bắt đầu sớm. (아직 11월 하순이지만, 겨울은 일찍 시작됐습니다.)

Sự giá lạnh đã chính thức tìm đến. (본격적인 추위가 찾아온 겁니다.)

Nhiệ độ ở Cheorwon là âm 8 độ C, Seoul lần đầu tiên rơi xuống nhiệt độ âm vào mùa thu này và càng ngày sẽ càng lạnh hơn. (철원 기온이 영하 8도, 서울은 올가을 들어 처음으로 영하권으로 떨어졌고 갈수록 더 추워질 것으로 보입니다.)

[Kang Woo-sung / Giám đốc trung tâm dự báo Kwader : Không khí lạnh được tràn về và thời tiết đột nhiên trở nên lạnh hơn. Thêm 1 thời gian nữa sẽ có thêm đợt khí lạnh lần 2 từ phía nam. ([반기성 / 케이웨더 예보센터장 : 찬 공기가 밀려오며 날씨가 갑자기 추워졌는데, 약간의 시간을 두고 2차 한기의 남하가 있겠습니다.])

Năm nay cái lạnh âm độ sẽ bắt đầu sớm hơn so với mọi năm. (예년보다 영하권 추위가 일찍 시작되는 것입니다.)

Nhiệt đô thành phố Seoul giảm xuống 0 độ, dự kiến sẽ giảm xuống âm 3 độ trong nửa cuối tuần này. (0도까지 떨어졌던 서울 기온은 주 후반 영하 3도까지 곤두박질할 것으로 보입니다.)

Với cái lạnh, có khả năng là tuyết đầu tiên sẽ rơi xuống khắp các khu vực miền trung. (추위와 함께 중부 내륙 곳곳에 첫눈이 내릴 가능성도 큽니다.)

Cơ quan Khí tượng dự đoán rằng ngày mai, là ngày trước ngày lễ, trời sẽ mưa trên cả nước và khi đêm đến mưa sẽ bắt đầu biến thành tuyết. (기상청은 절기 소설을 하루 앞둔 내일, 전국에 비가 내리다 밤부터 비가 눈으로 바뀔 것으로 보인다고 전망했습니다.)

Nếu ở seoul cũng có tuyết rơi, sẽ là đợt tuyết rơi đầu tiên trong cùng ngày giống với mọi năm. (서울에도 눈이 내린다면 예년과 같은 날에 내리는 첫눈입니다.)

Đặc biệt là khi tuyết rơi và nhiệt độ giảm xuống dưới 0, những người tan làm muộn và con đường của những người đi làm vào ngày thứ 2, lo ngại giao thông sẽ trở nên bất tiện bởi những con đường bị đóng băng. (특히 눈이 내리고 기온이 영하권으로 떨어지면서 늦은 퇴근길과 이튿날 출근길에는 빙판길로 인한 교통 불편이 우려됩니다.)

Nội dung YTN NEWS

Xem chi tiết video