Mũ bảo hiểm công cộng biến mất quá nhanh so với dự kiến của chính quyền thành phố Daejeon

91

Từ tháng 9, điều khiển xe đạp phải đội mũ bảo hiểm đã được nghĩa vụ hóa. Ở thành phố Daejeon 200 chiếc mũ bảo hiểm được bố trí tại các điểm cho thuê xe đạp công cộng. (9월부터 자전거 헬멧 착용이 의무화되면서 대전시가 공공 자전거 대여소에 헬멧 200개를 비치했는데요.)

Sau khi cân nhắc, chính quyền đã 1 lần nữa bổ sung thêm 200 chiếc mũ bảo hiểm nữa . Tuy nhiên lần này , tung tích của những chiếc mũ bảo hiểm công cộng này, phụ thuộc rất nhiều vào lương tâm của người sử dụng. (고민 끝에 200개를 다시 채워놨지만 이번에도 공공 헬멧의 행방은 이용자들의 양심에 달렸습니다.)

Phóng viên Park Byung Joon.

Thành phố Daejeon, là thành phố có tỷ lệ người sử dụng xe đạp công cộng “Tash” rất cao nên đã được bố trí 200 chiếc mũ bảo hiểm tại 40 điểm cho thuê xe. (공공 자전거 ‘타슈’를 운영하는 대전시는 이용률이 높은 지역 40곳에 헬멧 2백 개를 비치했습니다.)

Sau 1 tháng , thử kiểm tra tại 1 cơ sở cho thuê xe đạp công cộng được bố trí 6 cái mũ bảo hiểm. (한 달여 뒤, 공공 자전거 헬멧 6개를 놔뒀던 같은 타슈 대여소를 점검해봤습니다.)

Chiếc mũ bảo hiểm công cộng còn thừa là chỉ còn đúng 1 cái, còn tại những cơ sở cho thuê xe đạp công cộng khác được bố trí 5 chiếc mũ bảo hiểm thì 1 chiếc mũ cũng không còn. (남은 건 딱 한 개뿐, 5개의 헬멧을 비치한 다른 대여소는 아예 한 개도 남지 않았습니다.)

[Anh Sinbom / 1 công dân sử dụng dịch vụ cho thuê xe ‘tash’ : Trước đó 1 tháng thì tôi vẫn còn thấy có mũ bảo hiểm được đặt trong giỏ ( Câu hỏi của phóng viên: Trong bao lâu thì số mũ đó biến mất ạ? ) . Số lượng mất dần mất dần, đến bây giờ thì chắc không thể thấy cái mũ nào nữa. “] [신봄/’타슈’ 이용 시민 : “한 달 전 쯤에 헬멧이 바구니에 놓여져 있는 것 봤어요. (얼마 만에 사라졌어요?) 개수가 조금씩 사라지면서 지금은 거의 못 봤던 것 같은데.”]

Vào cuối tháng Chín, chỉ còn thừa lại 30 trong số 200 mũ bảo hiểm được bố trí tại các điểm cho thuê xe đạp công cộng tại thành phố Daejeon. Gần 90% số mũ đã biến mất. (9월 말 대전시가 공공 자전거 ‘타슈’에 비치한 헬멧 200개 중 남아있는 것은 30여 개, 한 달 새 90% 가까이 사라졌습니다.)

Việc mũ bảo hiểm công cộng biến mất quá nhanh so với dự kiến thành nỗi lo lắng của thành phố Daejeon. (공공 헬멧이 예상보다 빨리 사라지면서 대전시도 고민입니다.)

Để ngăn chặn việc mất mũ bảo hiểm, sẽ có 1 dây kim loại kết nối giữa mũ bảo hiểm và xe đạp, cùng với lắp đặt thiết bị theo dõi vào mũ bảo hiểm loại 15.000 won. Đúng là 1 đồng gà 3 đồng thóc. (분실을 막자고 자전거와 헬멧을 철사로 연결하자니, 개당 만 오천 원인 헬멧에 위치 추적장치를 부착하자니 배보다 배꼽이 더 커지기 때문입니다.)

Cuối cùng, 200 chiếc mũ bảo hiểm sẽ được bố trí lại và được bảo vệ chặt chẽ. (결국 헬멧 200개를 다시 비치하고 지켜보기로 했습니다.)

[Ms.yang / Đại diện đội ngũ quản lý Taju của Ban quản lý cơ sở vật chất thành phố Daejeon: “Tôi lo rằng mũ bảo hiểm sẽ biến mất sớm hơn dự kiến, vì vậy chúng tôi không thể bố trí nhiều cái cùng một lúc. Mà sẽ bố trí từng chút một trong mỗi tháng. “] [양승표/대전시 시설관리공단 타슈관리팀장 : “예상보다 더 빨리 없어지는 게 고민이고요. 그래서 저희들이 한번에 많이 비치할 수는 없고 그래서 사실 달마다 조금씩 조금씩 비치하고 있는 실정입니다.”]

Những chiếc mũ bảo hiểm này , hoàn toàn có thể trở thành chiếc mũ cá nhân trị giá 15.000 won. Tuy nhiên, nó sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào lương tâm của người dùng để tạo ra giá trị lớn hơn để bảo vệ an toàn công cộng. (이 헬멧이 단순히 만오천 원짜리 개인 헬멧이 될지. 아니면 공공의 안전을 지키는 더 큰 가치를 할 지는 전적으로 이용자들의 양심에 달렸습니다.)

Dịch theo kbs news