Một người Trung Quốc trở thành người thực vật sau khi phẫu thuật cằm ở Hàn Quốc… Được bồi thường 1,1 tỷ won .

955

Một người Trung Quốc trở thành người thực vật sau khi phẫu thuật cằm ở Hàn Quốc… Được bồi thường 1,1 tỷ won sau phán quyết của tòa án. (양악수술 받다 식물인간된 중국인…11억 배상 판결)

[앵커]

Một người phụ nữ Trung Quốc đã được phẫu thuật cằm tại một bệnh viện trong nước ở Hàn Quốc, cô đã bị tổn thương não trong cuộc phẫu thuật và trở thành người thực vật. Tuy nhiên, sự thật này lại được thông báo muộn màng . (중국인 여성이 국내 병원에서 양악수술을 받다 뇌가 손상돼 식물인간이 된 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. )

Tòa án Hàn Quốc đã công nhận lỗi của nhân viên y tế và ra lệnh bồi thường 1,08 tỷ won. (법원은 의료진의 과실을 인정하고 10억8,000만원을 배상하라고 판결했습니다.)

Phóng viên Kim Dong-wook. (김동욱 기자입니다.)

[기자]

Một phụ nữ Trung Quốc, A, 29 tuổi, để được phẫu thuật cằm, cô đã đến một bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc, (중국인 여성 A씨는 29살이던 2016년 양악수술을 받기 위해 우리나라에 와, 서울의 한 병원에 입원했습니다. )

Đây là một cuộc phẫu thuật điều chỉnh mang tính bất quy tắc của răng, xương cằm bằng phương pháp cắt phần trên và dưới của cằm và mục đích chính của việc phẫu thuật cằm này là để làm đẹp . (주로 미용 목적으로 받는 양악 수술은 윗턱과 아랫턱을 함께 잘라내 턱뼈나 치아의 불규칙성을 교정하는 수술입니다.)

Tuy nhiên, những ca phẫu thuật khó khăn này có thể dẫn đến những tai nạn chế.t người, nó còn được gọi là “Đặt cược mạng sống để gọt lại khuôn mặt”. (하지만 고난도 수술로 사망사고가 잇따르면서 ‘목숨 건 얼굴 돌려깎기’라고 불리기도 했습니다.)

A bị khó thở đột ngột ở giai đoạn khâu vết mổ khoảng một giờ sau phẫu thuật. (A씨는 수술 돌입 한 시간쯤 지나 절개부위를 꿰매는 단계에서 갑작스런 호흡 곤란을 일으켰습니다.)

A được chuyển gấp đến phòng cấp cứu tại bệnh viện đại học Hàn Quốc, nhưng được chẩn đoán bị tổn thương não và cuối cùng rơi vào trạng thái thực vật. (급히 대학병원 응급실로 옮겨졌지만 뇌손상 진단을 받고 결국 식물인간 상태에 빠졌습니다.)

A đã được gửi đến Trung Quốc một tháng sau đó, và gia đình đã đệ đơn kiện bệnh viện. (A씨는 한 달 뒤 중국으로 후송됐고, 가족은 병원을 상대로 손해배상 소송을 냈습니다.)

Phía gia đình A cho rằng: “Có một lỗi của bệnh viện là đã không thể xác nhận sự khó thở của bệnh nhân khi bị gây mê nặng bằng propofol .” (A씨 측은 “병원이 프로포폴로 수면마취된 환자의 호흡곤란 상태를 확인하지 못한 과실이 있다”고 주장했습니다.)

Phía Bệnh viện phán bác: “Cô A đã bị tổn thương cơ tim do có cồn và cho rằng cô đã uống rượu trước khi phẫu thuật”. (이에 대해 병원 측은 “A씨가 알콜성 심근 손상을 앓고 있었으며, 수술 전 술도 마셨다”고 반박했습니다.)

Tòa án phán quyết rằng các nhân viên y tế ở bệnh viện đã không thực hiện các biện pháp sơ cứu thích hợp. (법원은 의료진이 적절한 응급조치를 하지 못했다며 원고 일부승소 판결을 내렸습니다.)

Tòa án phán quyết rằng phía bệnh viện phải trả cho A và gia đình cô 1 tỷ 80 triệu Won, bao gồm các chi phí y tế, chi phí chuyển cô về Trung Quốc, thu nhập hàng ngày và tiền cấp dưỡng, tiền bồi thường. (법원은 A씨와 가족에게 치료비와 중국 후송비용, 일실수입, 위자료 등을 포함해 10억8,000만원을 지급하라고 판결했습니다.)

Cô A đang làm việc trong lĩnh vực tài chính và nhận mức lương một tháng tương đương khoảng 8.4 triệu won, và phía gia đình đã thưa nhận bị thiệt hại 38 triệu won tiền gửi cô về Trung Quốc. (A씨가 금융권에 종사하며 약 840만원의 월급을 받아온 점이 반영됐고, 3,800만원의 후송비용도 손해로 인정됐습니다.)

Tòa án phán quyết rằng đang cân nhắc về ý kiến cho rằng liều lượng propofol và phương pháp tiêm thuốc cho cô A không có vấn đề, và các đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện phải chịu trách nhiệm tới 70%. (재판부는 다만 프로포폴 용량이나 투여방법 자체엔 문제가 없었던 점 등을 감안해 의료진 책임을 70%로 제한했습니다.)

연합뉴스TV 김동욱입니다.