Lễ hội văn hóa muối kimchi, 82.000 bắp cải thảo tương đương 165 tấn kimchi sẽ làm trong 3 ngày

146

Thành phố seoul có thể bị thông trị bởi mùi kim chi trong 1 thời gian dài. (서울 도심이 한동안 김치 냄새로 진통할 것 같습니다.)

Công dân cho biết, 6000 người sẽ muối kim chi bằng 82.000 bắp cải thảo tương đương 165 tấn kim chi trong 3 ngày. (시민 6천 명이 사흘에 걸쳐 배추 82만 포기, 165톤으로 김장을 한다고 합니다.)

Họ nói rằng chúng tôi sẽ thách thức kỷ lục Guinness, và chúng tôi dự định số kim chi này sẽ được chia sẻ đến những người hàng xóm có hoàn cảnh khó khăn. (기네스 기록에도 도전한다고 하는데 담근 김치는 불우 이웃에게 나눠줄 예정입니다.)

Phóng viên 김승재 기자입니다.

Seoul Plaza được tân trang lại với kimchi với ở khắp nơi. (온통 김치로 단장한 서울광장)

Đã bắt đầu ‘lễ hội văn hóa muối kim chi’ (‘서울김장문화제’가 축제를 시작했습니다)

Hơn 6000 người đang trộn 165 tấn cải thảo tạo nên 1 khung cảnh hiếm có. (시민 6천여 명이 사흘 동안 배추 165톤을 버무리는 진풍경이 펼쳐집니다)

Đây là lễ hội lần thứ 5 nhưng đứng đầu ở mặt quy mô. (이번이 다섯 번째 행사인데 규모 면에서 으뜸입니다.)

[Park Won-soon] / Thị trưởng Seoul: Kimchi là một truyền thống thực sự tự hào đã được liệt kê là một di sản được UNESCO công nhận. Tôi nghĩ đây là một lễ hội rất hấp dẫn, nơi các công dân Seoul tụ họp lại và cùng nhau làm kim chi ].[박원순 / 서울시장 : 김치는 유네스코 문화유산으로까지 등재된 우리의 정말 자랑스러운 전통인데요. 서울시민들 전체가 모여서 김장을 하고 함께 나누는 아주 기가 막힌 축제라고 생각합니다.]

Ngoài việc chia sẻ muối kim chi , còn có triển làm ‘100 độ kim chi’ để có thể gặp nhiều loại kim chi ở khắp nơi cùng với tìm hiểu lịch sử của kim chi. (김장 나눔뿐 아니라 김치의 역사와 지역별 김치를 만나는 ‘김치 100선’도 전시됩니다.)

Bạn cũng có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh những người nước ngoài thích Kimchi. (김치를 좋아하는 외국인들의 모습도 쉽게 볼 수 있습니다.)

Ngoài ra còn có nhiều chương trình trải nghiệm khác nhau cho mọi lứa tuổi. (남녀노소가 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램도 다양합니다.)

[Kwon Han Nam / Kim Kang người Tham gia Lễ hội Văn hóa kim chi muối : Tôi rất vui và rất biết ơn vì đã cung cấp kimchi cho những người lớn tuổi, hàng xóm có hoàn cảnh khó khăn. Như 1 bầu trời đến với bạn với một trái tim ấm áp, và sưởi ấm chúng ta] [권분남 / 김장문화제 참여 시민 : 이웃의 불우한 어르신들을 위해서 이렇게 (김치를) 드린다는 자체도 너무 감사하고 기분이 좋습니다. 하늘도 아는 것 같이 따뜻한 마음으로 와서 하다 보니까 이렇게 따뜻하게 해주는 거 같아요.]

Lễ hội năm nay là lần đầu tiên có sự tham gia của Bình Nhưỡng cải bắp Kimchi, một tổ trức kim chi của Bắc Triều Tiên, đã phản ánh bầu không khí hòa giải giữa các nước Hàn Quốc và Triều Tiên. (올해 문화제는 특히 북한 김치인 평양 통배추 김치가 처음으로 선보여 남북 화해 분위기를 반영하기도 했습니다.)

Vào ngày Chủ nhật, 3.000 người đã thách thức kỷ lục Guinness về ‘Số lượng người lớn nhất làm kim chi ở cùng một nơi’. (일요일에는 ‘한 장소에서 가장 많은 인원이 김장하기’ 부문의 기네스 기록에 3천 명이 도전합니다.)

Kim chi được làm ra trong lễ hội lần này sẽ được dự định chuyển đến bàn ăn của những người có hoàn cảnh khó khăn càng làm tăng thêm ý nghĩa của việc nhường cơm sẽ áo. (축제 기간 만들어진 김치는 모두 어려운 이웃의 식탁으로 전달돼 나눔의 의미를 더할 예정입니다.)

YTN NEWS 김승재입니다.