Lễ hội sông băng Gangwon Hongwon lần thứ 7 bắt đầu …

72

Lễ hội sông băng Gangwon Hongwon lần thứ 7 bắt đầu … Lễ hội diễn ra trong 17 ngày (제7회 홍천강 꽁꽁축제 개막…17일간 열려)

Một trong những lễ hội mùa đông lớn ở khu vực Gangwon, ‘Lễ hội song băng Hongcheon Ganggwon’ sẽ được tổ chức trên sông Hongcheon ở huyện Hongcheon, tỉnh Gangwon trong 17 ngày cho đến ngày 20. (강원 지역 대표 겨울축제 가운데 하나인 ‘홍천강 꽁꽁 축제’가 오늘 개막해 오는 20일까지 17일간 강원도 홍천군 홍천강 일대에서 열립니다.)

Lễ hội Hongcheon Ganghwa, có thể tránh được cái lạnh mùa đông bằng việc câu cá trong lều, cung cấp các những trải nghiệm đa dạng và tạo ra những ký ức đáng nhớ trong mùa đông, điểm câu cá trên băng trên 1 km của sông Hongcheon. (텐트 낚시터에서 추위를 피하며 겨울 추억을 만들 수 있는 홍천강 꽁꽁 축제는 홍천강 1km에 걸쳐 얼음 낚시터를 마련했으며 썰매장 등 다양한 체험행사를 진행합니다.)

Các nhà tổ chức các nhà tổ trức đã tạo ra sự khác biệt bằng các cho vào những con “Cá hồi nhân sâm”, những con cá này được cho ăn thức ăn trộn lẫn với nhân sâm 6 năm tuổi trên núi Hongcheon. Trong thời gian lễ hội bạn có thể trải nghiệm các chợ truyền thống và thăm quan các chợ trong ngõ hẻm . (주최 측은 홍천산 6년근 인삼을 섞은 사료를 먹인 ‘인삼송어’를 투입해 축제 차별화도 시도했으며 축제 기간 전통시장 체험 골목시장 투어도 진행합니다.)