Lao động có việc làm tăng ít nhất trong 9 năm

187

Lao động có việc làm tháng 12 năm ngoái chỉ tăng 34.000 người. Mức tăng theo tháng cả năm đạt bình quân 97.000 người.

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 9/1 công bố số liệu cho biết trong năm 2018, lao động có việc làm đạt 26.822.000 người, tăng 97.000 người so với một năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2009.

Số người thất nghiệp trong tháng trước đạt 1.073.000 người, mức cao nhất kể từ năm 2000, khi Cục thống kê thay đổi tiêu chuẩn thống kê.

Trong năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp đạt 3,8%, tăng 0,1%. Tỷ lệ tuyển dụng đạt 60,7%, giảm 0,1% so với năm 2017.

Hà Thanh Nga, Kim Kyunga, Thông dịch viên Bảo Nguyên, Trần Thị Bích Hằng, Đào Thị Thái

Dâu Việt Tại Hàn Quốc đã hoạt động gần 4 năm tại Hàn Quốc, do vấn đề bảo mật đã mất quyền kiểm soát điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng về việc chuyển tải nội dung tới bạn đọc gần sa. Hiện nay đội ngũ đã thiết lập Trang mới, kính mong bạn đọc gần sa chia sẻ và theo dõi lại Trang mới.Tại Đây