Khu vực miền trung mưa lớn 200mm cho đến ngày mai … Kỳ nghỉ lễ trung thu ‘An toàn’

179

Khu vực miền trung mưa lớn 200mm cho đến ngày mai … Kỳ nghỉ lễ trong thu ‘An toàn’ (내일까지 중부 200mm 호우…추석 연휴는 ‘무난’ )

Mùa mưa tiếp tục và mưa lớn hơn 200mm dự kiến ​​sẽ diễn ra ở khu vực miền Trung vào ngày mai. (가을장마가 계속되며 중부지방에는 내일까지 200mm가 넘는 호우가 쏟아질 것으로 보입니다.)

Có dự báo mưa cho nửa đầu và nửa sau của kỳ nghỉ Chuseok, nhưng trong ngày Chuseok, sẽ có thời tiết trong lành. (이번 추석 연휴에도 초반과 후반에 비 예보가 있지만, 추석 당일에는 날씨가 쾌청할 것이란 전망입니다.)

Kết nối với các phóng viên để tìm hiểu dự báo thời tiết cho các ngày lễ mùa thu và Chuseok. Bởi Jung Hye-yoon! (취재 기자 연결해 가을장마와 추석 연휴 날씨 전망 알아보겠습니다. 정혜윤 기자!)

Mưa lớn nữa đến ngày mai phải không ạ? (내일까지 또 호우가 쏟아진다고요?)

[Phóng viên]
Do có mùa mưa trước Chuseok dẫn đến những cơn mưa xối xả. ([기자]
추석을 앞두고 가을장마로 인한 호우가 이어지고 있습니다.)

Điều này là do áp lực cao lạnh phía bắc và áp lực cao nóng phía nam va chạm, tạo thành một đám mây mưa mạnh ở khu vực trung tâm. (북쪽 찬 고기압과 남쪽 뜨거운 고기압이 부딪히며 중부 지방에 강한 비구름이 형성되고 있기 때문인데요.)

Kể từ buổi chiều, trời lại mưa trên bờ biển phía tây của tỉnh Gyeonggi và phía bắc tỉnh Gyeonggi, và một số khu vực, chẳng hạn như Incheon, đã đổ mưa mạnh khoảng 20 mm mỗi giờ. (오후부터 경기 서해안과 경기 북부 지방을 중심으로 다시 비가 강해지고 있고, 인천 등 일부 지역에는 시간당 20mm 안팎의 강한 비가 쏟아지고 있습니다.)

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cảnh báo rằng mưa lớn sẽ tiếp tục ở khu vực miền Trung vào ngày mai, với những cơn mưa lớn hơn 200mm ở khu vực đô thị và khu vực Yeongseo. (기상청은 내일까지 중부 지방에 국지성 호우가 이어지고, 특히 수도권과 영서지방에는 200mm가 넘는 큰비가 더 내리겠다며 주의를 당부했습니다.)

Một ngày sau ngày lễ Chuseok bắt đầu, ngày mốt sẽ đến mưa ở Tỉnh Chungcheong và Honam. (추석 연휴가 시작되는 모레는 오전까지 충청과 호남지방에 비가 내리다 점차 개겠습니다.)

Do đó, sẽ không có bất tiện lớn trên đường về quê. (따라서 귀성길에 큰 불편은 없겠고요.)

Vào ngày Chuseok, trên cả nước sẽ có không khí trong lành và bạn có thể thấy trăng tròn rõ ràng. (추석 당일에는 전국이 쾌청해 한가위 보름달을 선명하게 볼 수 있겠습니다.)

Nhưng lại có mưa vào thứ bảy và chủ nhật. (하지만 토요일과 일요일에는 다시 비 예보가 있는데요.)

Vào chiều thứ bảy, trời sẽ mưa ở khu vực đô thị Seoul và Yeongseo, và vào Chủ nhật, trời sẽ mưa ở Yeongdong. (토요일 오후에는 수도권과 영서 지방에, 일요일에는 영동 지방에 비가 내릴 전망입니다.)

Tuy nhiên, lượng mưa nhỏ sẽ không cản trở giao thông và sóng biển tương đối yên tĩnh, do đó, đây sẽ không phải là vấn đề trên đường đến và đi khỏi đảo khi chúng ta đi du lịch. (하지만 비의 양이 적어 교통에 지장을 주지는 않겠고 해상의 물결도 비교적 잔잔해 섬 지역 오가는 길에도 문제가 되지는 않을 전망입니다.)

지금까지 YTN 정혜윤입니다.