Không cần lo lắng về điện trong mùa hè này …

368

Không cần lo lắng về điện trong mùa hè này … “Trong trường hợp t͢ệ nhất cũng không có vấn đề” (올여름 전기 괜찮나…”최악에도 문제 없다” )

Mùa mưa vẫn chưa kết thúc, nhưng khi đợt nắng nóng vẫn đang tiếp diễn, có rất nhiều tiếng nói lo lắng tại Hàn Quốc về việc nhu cầu dùng điện vào mùa hè này. (장마도 끝나지 않았는데 무더위가 이어지면서 올여름 전력수급을 걱정하는 목소리가 나옵니다.)

Chính phủ Hàn Quốc cho rằng năm nay sẽ không có sức nóng tương tự như năm ngoái. Và cho dù là trong tình huống x͢ấu nhất thì cũng sẽ không có vấn đề gì trong việc cung cấp điện. (정부는 일단 지난해 같은 폭염은 없을 것으로 보인다면서, 최악의 상황에도 전력수급에는 문제가 없다는 입장입니다.)

Phóng viên Hong Seon Gi. (홍선기 기자가 보도합니다.)

Mùa hè năm ngoái, năm mà nhiệt độ kỷ lục tìm đến trong suốt 111 năm. (111년 만에 기록적인 무더위가 찾아왔던 지난해 여름.)

Các cục nóng điều hòa ngoài trời hoạt động không ngừng nghỉ trong gia đình, văn phòng tại Hàn Quốc, và việc sử dụng năng lượng điện đã tăng vọt lên mức cao nhất trong mỗi ngày. (가정이고, 사무실이고 에어컨 실외기는 쉴 새 없이 돌았고, 전력사용량은 날마다 역대 최고치를 갈아치우며 치솟았습니다.)

Khi thời tiết nóng tiếp tục từ đầu tháng 7 năm nay, có nhiều tiếng nói lo lắng về việc cung và cầu điện ở Hàn Quốc, nhưng chính phủ Hàn Quốc cho rằng họ có hoàn toàn đủ năng lực trong việc cung cấp điện. (올해도 7월 초부터 무더운 날씨가 계속되면서 전력수급을 걱정하는 목소리가 나오지만, 정부는 공급 능력이 충분하다는 입장입니다.)

Trước, dự báo thời tiết nói rằng sẽ không cần phải lo lắng về nhiệt độ cực cao như năm ngoái tại Hàn Quốc. (먼저, 지난해와 같은 극한의 무더위는 없을 것이라는 기상 예보가 한시름 놓게 하고 있습니다.)

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng dự kiến ​​nhu cầu năng lượng điện tối đa sẽ là 89,5 triệu kW nếu nhiệt độ ở mùa hè này được giữ ở mức trung bình. (산업통상자원부는 올여름 평년 기온을 보이면 최대 전력수요는 8천950만kW 정도로 예상했습니다.)

Trong trường hợp này, công suất dự trữ là 883 triệu kW, tỷ lệ dự trữ là dư 9,9%. (이럴 경우 예비전력이 883만kW, 예비율은 9.9%로 여유가 있다는 겁니다.)

Ngoài ra, ngay cả khi phải đối phó với đợt nóng ngoài dự kiến, nhu cầu năng lượng điện tối đa sẽ ​​là 9,13 triệu kW, do đó tỷ lệ dự trữ năng lượng có thể được duy trì ở nửa sau 7%. Và sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả. (또, 예상 밖 더위가 닥쳐도 최대전력수요는 9천130만kW로 예상돼 전력예비율을 7%대 후반으로 유지할 수 있다며 문제가 없다고 밝혔습니다.)

Chính phủ Hàn Quốc đã hứa rằng sẽ không có vấn đề gì với việc cung cấp điện, khả năng có một đợt nắng nóng gay gắt vào mùa hè này là sẽ thấp, nhưng ngay cả cái nóng tồi tệ nhất xảy ra, mọi thứ cũng đã được chuẩn bị. (정부는 올여름 폭염 가능성은 낮지만, 최악의 더위까지도 대비했다며 전력수급은 문제가 없을 것이라고 장담했습니다.)

Lee Nak-yon / Thủ tướng chính phủ: Chúng tôi dự đoán việc sử dụng điện bằng cách kết hợp các dự báo về việc tăng sử dụng điện và giảm giá điện trong ba năm, và nhiệt độ nóng nhất trong 30 năm qua. Dựa trên những dự đoán như vậy, tỷ lệ dự trữ năng lượng thực sự là 7,7% dựa trên thời kỳ ấm nhất.] ([이낙연 / 국무총리 : 최근 30년 중 가장 더웠던 30년을 가장 더웠던 3개년을 평균 기온과 전기요금 누진제 완화에 따른 전력사용 증가 예상을 종합해 전력사용량을 예측했습니다. 그런 예측 위에서 전력 예비율도 가장 더운 시기를 기준으로 실제로 7.7%를 유지하도록 했습니다.])

Công ty điện lực có kế hoạch bảo đảm khoảng 904.000 kW nguồn tài nguyên dự phòng bổ sung để chuẩn bị cho tình huống như ngừng hoạt động đột ngột của nhà máy điện . (전력 당국은 예상보다 발전소의 갑작스러운 정지 등 만일의 상황까지 대비해 추가 예비자원 904만kW 가량을 확보한다는 계획입니다.)

YTN 홍선기[sunki0524@ytn.co.kr]입니다.