Khí lạnh dữ dội hơn vào cuối tuần, bão tuyết ở bờ biển phía tây và đảo Jeju (주말도 세밑 한파, 서해안·제주도 폭설)

313

Khí lạnh dữ dội hơn vào cuối tuần, bão tuyết ở bờ biển phía tây và đảo Jeju (주말도 세밑 한파, 서해안·제주도 폭설)

Cuối tuần này và ngày lễ kéo theo một đợt rét cuối năm rất mạnh. (이번 주말과 휴일도 강력한 세밑 한파가 이어집니다.)

Nhiệt độ hiện tại ở Seoul là -9,9 độ C , do gió thổi mạnh, nhiệt độ cảm nhận sẽ giảm xuống -13,5 độ C (현재 서울 기온은 영하 9.9도, 바람 때문에 체감 온도는 영하 13.5도까지 떨어져 있고요.)

Ngày mai, là một ngày lễ, nhiệt độ sẽ dừng ở mức âm 11 độ và sẽ thấp hơn nhiều so với nhiệt độ trung bình. (휴일인 내일도 영하 11도에 머물면서 예년 기온을 크게 밑돌겠습니다.)

Ban ngày, sẽ tiếp tục là cái lạnh âm độ . (낮에도 영하권 추위가 이어지겠습니다.)

Hiện nay, có rất nhiều tuyết đang rơi trên bờ biển phía tây của Honam và núi Jeju . (현재 호남 서해안과 제주 산간에 대설 특보가 내려진 가운데 많은 눈이 오고 있는데요.)

Bảo tuyết tới 20 cm vào ngày mai ở núi jeju và cao tới 10 cm ở bờ biển phía tây Honam. (제주 산간은 내일까지 최고 20센티미터, 호남 서해안에도 최고 10센티미터의 폭설이 쏟아지겠습니다.)

Hôm nay, cả nước Hàn Quốc sẽ có nắng, nhưng Bờ Tây Chungnam vào ban ngày, và bờ biển phía tây của Honam và đảo Jeju vào ban đêm sẽ có tuyết rơi. (오늘 전국이 대체로 맑겠지만 충남 서해안은 낮까지, 호남 서해안과 제주도는 밤까지 눈이 오겠습니다.)

Bầu không khí sẽ rất khô và gió thổi mạnh ở bờ biển phía đông. (대기도 무척 건조하겠고 동해안으로는 바람도 무척 강하게 불겠습니다)

Do gió thổi mạnh, nhiều nơi nhiệt độ cơ thể cảm nhận sẽ là dưới -10 độ. (현재 바람이 불어서 체감온도는 영하 10도를 밑도는 곳이 많습니다.)

Cheongju -9.3 độ và Daegu -6.8.độ (청주 영하 9.3도, 대구 영하 6.8도 보이고 있고요.)

-3 độ ở Seoul, -1 độ ở Daejeon, 0 độ ở Daegu và Jeonju và 3 độ ở Busan. (서울 영하 3도, 대전 영하 1도, 대구와 전주 0도, 부산은 3도로 예상됩니다.)

Dự đoán cảnh mặt trời lặn cuối cùng của năm nay, và cảnh mặt trời mọc đầu tiên của năm mới phần lớn có thể nhìn thấy ở các khu vực địa phương. (올해 마지막 해넘이와 새해 해돋이는 대부분 지방에서 볼 수 있을 전망입니다.)
날씨정보였습니다.