Hôm nay, Hàn Quốc trên toàn quốc sẽ có mưa và tuyết…. Tuyết rơi dày ở Gangwon

272

Hôm nay, Hàn Quốc trên toàn quốc sẽ có mưa và tuyết…. Tuyết rơi dày ở Gangwon · Youngnam (오늘 전국 곳곳 눈비…강원·영남 대설.)

Hôm nay, khí lạnh sẽ dịu dần , tuyết và mưa sẽ đến trên khắp Hàn Quốc. (오늘은 한파가 누그러지고 전국 곳곳에 눈이나 비가 오겠습니다.)

Ở Gangwon và Yeongnam trong đất liền sẽ có tuyết rơi nhiều và có khả năng sẽ xảy ra bão tuyết. (강원과 영남 내륙에는 많은 눈이 내리며 대설특보가 내려질 것으로 보입니다.)

Cùng tìm hiểu chi tiết về thời tiết hôm nay. Cô Park Hyunsil!

Tuyết sẽ rơi ở mức nào vào ngày hôm nay ạ? (자세한 날씨, 알아보겠습니다. 박현실 캐스터!)

Hôm nay ở Seoul vào buổi chiều, sẽ chỉ có một chút tuyết rơi nên sẽ không bị bám dày trên đường. (오늘 서울은 오후에 눈이 약하게 날릴 뿐, 쌓이지는 않겠습니다)

Tuy nhiên ở khu vực Gangwon và Yeongnam, có rất nhiều tuyết rơi đến mức, dự kiến sẽ có một cơn bão tuyết. (다만 강원과 영남 지역에는 대설특보가 내려질 정도로 많은 눈이 예상되니까요.)

Các công trình thiết bị nên được gia cố trước và quản lý chặt chẽ, triệt để. (시설물 관리 미리 철저히 해두시는 게 좋겠습니다.)

Không khí lạnh đang được dịu dần trên đường đi làm. (출근길은 이맘때 기온을 보이며 한파가 누그러진 모습입니다.)

Hiện tại, nhiệt độ của Seoul là -2 độ cao hơn 6 độ so với ngày hôm qua. (현재 서울 기온은 -2도로 어제보다 6도가량 높은데요.)


Nhiệt độ ban ngày sẽ là 4 độ như hôm qua hoặc thấp hơn một chút. (낮 기온은 영상 4도로 어제와 비슷하거나 조금 낮겠습니다.)

Trời đang mưa quanh đảo Jeju sáng nay. (오늘 아침 제주도를 중심으로 비가 내리고 있습니다.)

Vào ban ngày, những cơn mưa tuyết sẽ lan rộng đến hầu hết các vùng của đất nước. (낮 동안 눈비는 전국 대부분 지역으로 확대되겠는데요.)

Cho đến tối nay, sẽ có một chút tuyết dày 2 ~ 7cm ở Gangwon South và Gyeongbuk, nội địa Gyeongnam West và Chungbuk. (오늘 밤까지 강원 남부와 경북, 경남 서부 내륙, 충북에 2∼7cm의 다소 많은 눈이 오겠습니다.)

Các khu vực nội địa Chungcheong và phía nam khác sẽ có tuyết từ 1 đến 3 cm, và Seoul và các khu vực đô thị khác sẽ có tuyết rơi nhẹ vào thời điểm ban ngày. (그 밖의 충청과 남부 내륙에는 1∼3cm의 눈이 오겠고, 서울을 비롯한 수도권에는 낮 한때 눈이 약하게 날리겠습니다.)

Lượng mưa sẽ là 5 ~ 30 mm ở đảo Jeju và trong đất liền là 5 mm. (비의 양은 제주도에 5~30mm, 내륙 지역에는 5mm 안팎이 되겠습니다.)

Nhiệt độ ban ngày sẽ tương tự hoặc thấp hơn một chút so với ngày hôm qua. (낮 기온은 어제와 비슷하거나 조금 낮겠습니다.)

Nhiệt độ dự kiến Seoul và Gwangju 4 độ, Daegu 3 độ và Daejeon 2 độ . (서울과 광주 4도, 대구 3도, 대전 2도가 예상됩니다.)

Tuyết và mưa trong giá lạnh bị đóng băng, và dường như đường về nhà trên khắp nơi mặt đường đang bị đóng bang. (추위 속에 내린 눈과 비가 얼어붙어 퇴근길 곳곳이 빙판길을 이룰 것으로 보입니다.)

Xin đặc biệt chú ý đến tai nạn té ngã và an toàn giao thông. (낙상 사고와 교통안전에 각별히 유의하시기 바랍니다.)

Theo: YTN NEWS