Hôm nay, các chuyến bay sẽ bị hạn chế cất cánh và hạ cánh trong thời gian thi nghe của kỳ thi đại học tại Hàn Quốc.

6913

Hôm nay, các chuyến bay sẽ bị hạn chế cất cánh và hạ cánh trong thời gian thi nghe của kỳ thi đại học tại Hàn Quốc. (오늘 수능 듣기평가 시간에 항공기 이착륙 통제)

Tại Hàn Quốc, Máy bay cất cánh và hạ cánh được kiểm soát hoàn toàn trên toàn quốc từ 1:05 chiều đến 40 phút hôm nay (14) khi Kỳ thi năng lực nghe tiếng anh của kỳ thi vào đại học của năm học 2020 diễn ra. (2020학년도 대학수학능력시험 영어 듣기평가가 실시되는 오늘(14일) 오후 1시 5분부터 40분까지 국내 전 지역에서 항공기 이착륙이 전면 통제됩니다.)

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc đã quyết định cấm cất cánh và hạ cánh tất cả các máy bay trừ máy bay khẩn cấp tại tất cả các sân bay trong thời gian môn thi nghe tiếng Anh diễn ra. (국토교통부는 영어 듣기평가 시간대에 국내 모든 공항에서 비상·긴급 항공기를 제외한 항공기 이착륙을 전면 금지하기로 했습니다.)

Máy bay đang bay khi nhận được lệnh kiểm soát của cơ quan điều hành phải đợi trên bầu trời cách mặt đất ít nhất 3 km. (비행 중인 항공기는 관제기관 통제를 받으며 지상에서 3㎞ 이상 상공에서 대기해야 합니다.)

Hành động này đã điều chỉnh lại thời gian bay cho 40 chuyến bay quốc tế và 118 chuyến bay nội địa dự kiến hoạt động vào thời điểm đó là thời điểm diễn ra kỳ thi. (이번 조치로 해당 시간에 운항할 예정이던 국제선 40편과 국내선 118편의 운항시간이 조정됐습니다.)

연합뉴스TV 기사문의 및 제보 : 카톡/라인 jebo23