Hỗ trợ 200.000. won chi phí hỗ trợ nuôi con cho gia đình cha, mẹ đơn than.

239

Từ năm mới, hỗ trợ 200.000. won chi phí hỗ trợ nuôi con cho gia đình cha, mẹ đơn than. (새해부터 한부모가족 아동 양육비 20만 원 지급)

Để giảm bớt gánh nặng kinh tế của cha mẹ đơn thân có thu nhập thấp, phí hỗ trợ nuôi con được tăng lên từ năm mới và các dịch vụ chăm sóc trẻ em cho các gia đình có 2 vợ chồng cùng đi làm được mở rộng. (저소득 한부모가족의 경제적 부담을 덜어주기 위해 새해부터 아동 양육비가 인상되고 맞벌이 가정을 위한 아이돌봄 서비스도 확대됩니다)

Phóng viên Hwang Sun-wook báo về những nội dung chủ yếu của chính sách hỗ trợ phụ nữ và gia đình. (새해부터 달라지는 여성·가족정책 분야 주요 내용을 황선욱 기자가 보도합니다..)

Từ năm mới, hỗ trợ của chính phủ cho các gia đình cha mẹ đơn thân có thu nhập thấp sẽ tăng đáng kể (새해부터 저소득 한부모가족을 위한 정부 지원이 크게 늘어납니다)

Đầu tiên, phí hỗ trợ trẻ em được tăng từ 130.000 won mỗi tháng lên 200.000 won mỗi trẻ và đối tượng hỗ trợ đủ điều kiện sẽ được tăng từ dưới 14 lên thành dưới 18 tuổi. (먼저 아동 양육비가 자녀 1명당 월 13만 원에서 20만 원으로 오르고, 지원 대상도 만 14세 미만에서 만 18세 미만으로 확대됩니다.)

Ngoài ra, chi phí hỗ trợ phí nuôi dưỡng cho bố mẹ đơn than có con là thiếu niên dưới 24 tuổi được tăng từ 180.000 won mỗi tháng lên 350.000 won. (또 만 24세 이하 청소년 한부모에게 지원하는 자녀 양육비도 월 18만 원에서 35만 원으로 인상됩니다.)

Ngoài ra còn có một kế hoạch để giảm bớt gánh nặng chăm sóc cho các gia đình có thu nhập kép từ cả vợ và chồng. (맞벌이 가정의 양육부담 완화방안도 마련됐습니다.)

Dịch vụ hỗ trợ trông trẻ cho các gia đình có tre em dưới 12 tuổi có thu nhập tầm trung được mở rộng lên dưới 150 phần trăm từ năm sau, và thời gian hỗ trợ sẽ tăng từ hai tiếng rưỡi đến ba giờ mỗi ngày. (만 12세 이하 자녀의 가정으로 찾아가는 아이돌봄 서비스 지원대상이 새해부터 중위소득 150% 이하로 확대되고 지원시간도 하루 2시간 반에서 3시간으로 늘어납니다.)

Cân nhắc việc thiếu người trông trẻ trong thời gian đi làm,giờ cao điểm. Chính phủ quyết định tăng số lượng người trông trẻ lên 30.000 người. (또 출퇴근시간대 아이돌보미가 절대 부족한 점을 감안해 아이돌보미를 3만 명까지 늘리기로 했습니다.)

Ngoài ra, một người khi ra khỏi nơi bảo hộ nạn nhân bạo lực gia đình, khi thỏa mãn các điều kiện nhất định, nếu muốn cuộc sống độc lập, sẽ được hỗ trợ khoảng 5 triệu won phí hỗ trợ tự lực. (이와 함께 가정폭력 보호시설 퇴소자가 일정 조건을 충족하고 독립적인 생활을 원할 경우 5백만 원 내외의 자립지원금을 제공하기로 했습니다.)

Ngoài ra, bắt đầu từ năm tới, ngay cả một công nhân bình thường cũng có thể nhận được phí thực tập cho các ngành cụ thể như dịch vụ tri thức và nội dung văn hóa. (또 내년부터는 상시근로자 1인 기업이라 하더라도 지식서비스,문화컨텐츠 등 특정업종은 인턴 비용 등을 지원받을 수 있게 됩니다.)

Ngoài ra, hơn 30 trung tâm hỗ trợ đã được thêm vào để giúp ngăn chặn sự gián đoạn nghề nghiệp và mở rộng nhân lực cho trung tâm hỗ trợ nạn nhân của tội phạm tình dục công nghệ cao. (이밖에 경력단절 예방을 돕는 지원센터가 30곳 이상으로 늘어나고 디지털 성범죄 피해자 지원센터 인력도 확대됩니다.)

Theo: YTN NEWS

Đợt khí lạnh dài nhất bắt đầu, nhiệt đội seoul -11 độ, ngày mai còn lạnh hơn …

Đợt khí lạnh dài nhất bắt đầu, nhiệt đội seoul -11 độ, ngày mai còn lạnh hơn …( 최강 한파 시작, 서울 -11도…내일 더 춥다)

Sáng nay đợt khí lạnh rất mạnh cuối năm tràn về. (오늘 아침 강력한 세밑 한파가 찾아왔습니다.)

Nhiệt độ ở Seoul trên đường đi làm đã giảm xuống âm 15 độ C, (출근길 서울의 체감 온도가 영하 15도까지 떨어졌는데요,)

Ngày mai, nhiệt độ trở nên tồi tệ hơn và không khí lạnh dường như đang ở đỉnh điểm. (내일은 기온이 더 떨어져 한파가 절정에 달할 것으로 보입니다.)

Cùng kiểm tra tình hình thời tiết lạnh trên đường đi làm hiện nay. Phóng viên Park Hyunsil! (중계차 연결해 출근길 추위 상황 알아보겠습니다. 박현실 캐스터!)

Tình hình thế nào ạ, nhìn có vẻ thật sự rất lạnh? (정말 추워 보이는데, 어떻습니까?)

Vài ngày nữa là năm mới, đợt khí lạnh cuối năm lần này thật sự không hề đơn giản. (새해를 며칠 앞두고 찾아온 이번 세밑 한파, 정말 만만치 않습니다.)

Gió buốt thổi một cách dữ tợn, tay và gò má của tôi cảm giác như bị đóng bang cứng ngắc. (칼바람이 정말 매섭게 불면서 손과 볼이 꽁꽁 얼어붙는 느낌인데요,)

Nhiệt độ hiện tại ở Seoul thấp hơn -11 độ so với sáng hôm qua 9 độ và nhiệt độ cảm giác giảm xuống -15 độ trong gió lạnh. (현재 서울의 기온은 -11도로 어제 아침보다 9도가량 낮고요, 찬 바람에 체감 온도는 -15도까지 떨어졌습니다.)

Khi ra ngoài bạn hãy chọn chiếc áo khoác dày nhất và mặc nó. (나오실 때 가장 두꺼운 외투로 골라 입고 나오시기 바랍니다.)

Cảnh báo chú ý khí lạnh đã được đưa ra ở phía bắc tỉnh Gyeonggi và phía bắc tỉnh Gangwon, và các khu vực trung tâm khác, khu vực nội địa Jeonbuk và Gyeongbuk. (경기 북부와 강원 북부에는 한파 경보가, 그 밖의 중부와 전북, 경북 내륙 지역에 한파주의보가 내려졌습니다.)

Vào ban đêm, nhiệt độ ở tầng thượng lưu giảm tới -30 độ C, khí lạnh ở bắc cực tràn xuống phía nam, làm cho nhiệt độ giảm manh. (밤사이 상층 온도가 -30도에 달하는 북극 한기가 남하하면서 기온이 크게 떨어졌는데요,)

Nhiệt độ của Hwacheon là thấp nhất trong cả nước ở -20,2 độ, (비공식 기록으로 화천 광덕산의 기온이 -20.2도로 전국에서 가장 낮고요,)

Nhiệt độ giảm ở Paju -13,5 độ, Incheon -10,4 độ, Jecheon -9,6 độ. (파주 -13.5도, 인천 -10.4도, 제천 -9.6도까지 떨어졌습니다.)

Ngay cả vào ban ngày, nhiệt độ sẽ vẫn ở mức âm độ. (낮에도 기온은 영하권에 머물겠습니다.)

Seoul-6 độ, Gwangju-1 độ, Daegu 0 độ, Daejeon -3 độ . Thấp hơn 8 ~ 9 độ so với ngày hôm qua. (서울 -6도, 광주 -1도, 대구 0도, 대전 -3도로 어제보다 8~9도가량 낮겠습니다.)

Dự kiến có rất nhiều tuyết rơi trên bờ biển phía tây của Honam và đảo Jeju từ khi màn đêm buông xuống. (한파 속에 밤부터 호남 서해안과 제주도에는 많은 눈이 예상됩니다.)

Vùng núi giữa Jeju, đến ngày kia sẽ có bão tuyết đạt dến cao nhất là 30 cm. (모레까지 제주 산간에 최고 30cm의 폭설이 쏟아지겠고요,)

Cho đến ngày mai, tuyết rơi ở bờ biển phía tây của Honam và đảo Jeju khoảng 2 ~ 7cm, bờ biển phía tây của Chungnam là 1 ~ 3cm ở nội địa Honam. (내일까지 호남 서해안과 제주도에 2~7cm, 충남 서해안과 호남 내륙에도 1~3cm의 눈이 오겠습니다.)

Sáng mai, nhiệt độ buổi sáng sẽ giảm xuống -13 độ, cái lạnh sẽ đạt đến đỉnh điểm, (내일은 서울 아침 기온이 -13도까지 곤두박질 하면서 한파가 절정에 달하겠고요,)

Dự kiến thời tiết sẽ lạnh hơn hàng năm, cho đến đầu năm mới. (새해 초까지 예년보다 추운 날씨가 이어질 전망입니다.)