Vi phạm tín hiệu đèn giao thông, 2 em học sinh tiểu học t̵h̵i̵ệ̵t̵ ̵m̵ạ̵.̵n̵g̵.̵

194

T̵a̵i̵ ̵n̵ạ̵n̵ ̵x̵e̵ ô tô nhiều chỗ chở học sinh tiểu học đi về từ câu lạc bộ đá bóng … 8̵n̵g̵ư̵ờ̵i̵ ̵t̵h̵ư̵ơ̵n̵g̵ ̵v̵o̵n̵g̵.̵ (축구클럽 초등생 탄 승합차 사고…8명 사상)

Sau khi đến câu lạc bộ bóng đá ở Incheon Songdo Hàn Quốc, các em học sinh tiểu học được chở trên chiếc xe nhiều chỗ bị một chiếc xe khác đâm phải và xảy ra T̵a̵i̵ ̵n̵ạ̵n̵ ̵x̵e̵ (인천 송도에서 축구클럽에 다니던 초등학생들이 탄 승합차가 다른 차량과 크게 부딪치는 사고가 났습니다.)

Hai học sinh tiểu học đã t̵h̵i̵.̵ệ̵t̵ ̵m̵ạ̵.̵n̵g̵ và tám em khác t̵h̵ư̵ơ̵n̵g̵ ̵v̵o̵n̵g̵ ̵, và vi phạm tín hiệu đèn giao thông dường như là nguyên nhân của v̵ụ̵ ̵t̵a̵i̵ ̵n̵ạ̵n̵.̵ (초등학생 2명이 숨지는 등 8명의 사상자가 났는데, 신호 위반이 사고 원인인 것으로 보입니다.)

Phóng viên Lee Kyung-kook.

Một chiếc xe ô tô bị vỡ nát đang bị mắc kẹt trên phần đường cho người đi bộ. (처참하게 부서진 차량이 인도 쪽 화단에 박혀있습니다.)

Những nhân viên lính cứu hỏa đang di chuyển tất bật xung quanh xe. (소방대원들이 차량 주변을 분주히 움직입니다.)

Vào lúc 8 giờ tối, 2 chiếc xe nhiều chỗ Carnival và Starex chạy ở ngã tư ở Songdo-dong, Incheon đã đâm vào nhau. (저녁 8시쯤 인천 송도동에 있는 사거리에서 달리던 스타렉스와 카니발 차량이 부딪친 겁니다.)

Nhân viên cứu hỏa: Những lính cứu hỏa đến hiện trường trước đó đã xác nhận rằng có nhiều t̵h̵ư̵ơ̵n̵g̵ ̵v̵o̵n̵g̵, hiện chúng tôi vẫn đang xử lý hiện trường . ([소방 관계자 : 최초 현장 도착했던 출동대는 다수의 사상자가 있는 것으로 확인되고, 현장 처치 중이라고 (보고 했습니다.)])

Vào thời điểm đó, có năm học sinh tiểu học đang trong chiếc xe Starex đang trở về nhà sau khi hoàn thành lớp tập bóng đá. (당시 스타렉스 차량에는 축구 연습을 마치고 귀가하던 초등학생 5명이 타고 있었습니다.)

Trong số đó, em Chang Mo và một em khác, hai đứa trẻ lớp một đã̵t̵h̵i̵ệ̵t̵ ̵m̵.̵ạ̵n̵g̵ ̵trong vụ tai nạn. (이 가운데 초등학교 1학년 정 모 군 등 어린이 두 명이 사고로 숨졌습니다.)

Những đứa trẻ khác, 6 người, bao gồm cả tài xế lái chiếc xe Carnival , đã bị thương và đang được điều trị trong bệnh viện. (또 다른 어린이들과 카니발 차량 운전자 등 6명이 다쳐 병원에서 치료를 받았습니다.)

Đây là v̵ụ̵ ̵t̵a̵i̵ ̵n̵ạ̵n̵ ̵x̵ả̵y̵ ̵r̵a̵ do va chạm của 2 chiếc xe ô tô nhiều chỗ chạy từ 2 hướng khác nhau, chiếc xe Starex được xác nhận đã lao tới một đường ray gần đó và làm một người đi đường khoảng 20 tuổi bị thương. (서로 다른 방향에서 달려오던 승합차 두 대가 부딪쳐 사고가 났는데, 사고 이후 스타렉스 차량이 부근 건널목으로 돌진해 20대 행인도 다친 것으로 확인됐습니다.)

Kim Tae-Rex, 22 tuổi, là tài xế của chiếc xe Starex chở các em bé, nói với c̵ả̵n̵h̵ ̵s̵á̵t̵ ̵r̵ằ̵n̵g̵ ̵anh ta nhìn thấy tín hiệu đèn vàng khi đi vào ngã tư. (아이들이 탄 스타렉스 운전자 22살 김 모 씨는 사거리에 진입할 때 ‘황색 신호’를 봤다고 경찰에 진술했습니다.)

Theo c̵ả̵n̵h̵ ̵s̵á̵t̵, Kim có khả năng gây tai nạn khi vi phạm tín hiệu đèn giao thông. (이에 따라 경찰은 김 씨가 신호를 위반해 사고가 났을 가능성이 큰 것으로 보고 있습니다.)

C̵ả̵n̵h̵ ̵s̵á̵t̵ ̵v̵i̵ê̵n̵:̵ Nếu anh ta không vi phạm đèn tín hiệu giao thông, đó sẽ không phải là một tai nạn. . . Vì đây là ngã tư..] ([경찰 관계자 : 신호 위반을 안 하면 사고가 날 상황이 아니니까…. 사거리니까요.])

C̵ả̵n̵h̵ ̵s̵á̵t̵ đang điều tra Kim theo Luật Xử lý tai nạn giao thông gây c̵h̵.̵ế̵t̵ ̵n̵g̵ư̵ờ̵i̵.̵ (경찰은 김 씨를 교통사고처리법상 치사 혐의 등으로 입건해 조사하고 있습니다.)

Ngoài ra, để nắm chắc hành vi g̵â̵y̵ ̵t̵a̵i̵ ̵n̵ạ̵n̵, C̵ả̵n̵h̵ ̵s̵á̵t̵ sẽ tiến hành khôi phục hộp đen của chiếc ô tô . (또 현장에서 확보한 블랙박스를 복구해 정확한 사고 경위를 파악할 방침입니다.)

YTN 이경국[leekk0428@ytn.co.kr]입니다.