Hàn Quốc xúc tiến rút ngắn thời gian nghĩa vụ quân sự

177

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ Năm (3/5) cho biết trong tháng này, Bộ sẽ đưa ra quyết định về phương án rút ngắn thời gian nghĩa vụ quân sự trong nhiệm kỳ Chính phủ đương nhiệm, từ 21 tháng xuống 18 tháng.

Theo đó, nếu thời gian nghĩa vụ quân sự được giảm xuống 18 tháng trong nhiệm kỳ Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in, sẽ kết thúc vào tháng 5 năm 2022, thì những người nhập ngũ từ tháng 11 năm 2020 sẽ được áp dụng thời gian nghĩa vụ quân sự mới.

Các binh lính hiện đang phục vụ trong quân đội cũng sẽ được hưởng lợi ích từ quyết định trên theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, nếu quy trình xúc tiến rút ngắn thời gian nghĩa vụ quân sự bị chậm trễ thì nội dung này sẽ có thể áp dụng với người nhập ngũ từ tháng 5 năm 2022. Bộ Quốc phòng đang thảo luận về thời điểm và phương pháp rút ngắn thời gian nghĩa vụ quân sự.

Việc rút ngắn thời gian nghĩa vụ quân sự, một cam kết khi tranh cử của Tổng thống Moon Jae-in, là một hạng mục trọng tâm trong kế hoạch “Cải cách Quốc phòng 2.0” mà Chính phủ đương nhiệm đang xúc tiến.